13.2.2014
Kategorie: Obecné

Kontakty na nepedagogické pracovníky

Jméno

Funkce

Kontakty

Erika HRICOVÁ asistentka ředitelky Škroupova 13, 1. patro, č. 34
ehricova@issziv.cz
377 235 389
Jiřina CHOCHOLKOVÁ finanční účetní Škroupova 13, 1. patro, č. 33B
jchocholkova@issziv.cz
377 256 216
Ing. Pavel JÍZBA správce sítě Škroupova 13, 1. mezipatro, č. 31
pjizba@issziv.cz
377 256 220
Jiří KIZMAN pracovník vztahů k veřejnosti Škroupova 13, přízemí, č. 22
jkizman@issziv.cz
377 256 223
Jiří KOUKOLÍK školník Škroupova 13, 1. mezipatro, č. 31
jkoukolik@issziv.cz
377 256 220
Bc. Jaroslava PALMOVÁ mzdová účetní Škroupova 13, 1. patro, č. 33B
jpalmova@issziv.cz
377 256 216
Alena PAVLÍČKOVÁ účetní Škroupova 13, 1. patro, č. 33C
apavlickova@issziv.cz
377 256 217
Pavel SKŘIVAN správce budov Škroupova 13, 1. mezipatro, č. 31
pskrivan@issziv.cz
377 256 220
Ing. Jana VLČKOVÁ interní auditor Škroupova 13, 3. patro, č. 68
jvlckova@issziv.cz
377 256 241