13.2.2014
Kategorie: Obecné

Kontakty na pedagogické pracovníky

Jméno

Třídní třídy

Kabinet

Kontakty

Mgr. Iva BAUMRUKOVÁ 4KO Škroupova 13, 1. patro, č. 40 ibaumrukova@issziv.cz
377 256 233
Lucie BĚLOHLÁVKOVÁ Škroupova 13, přízemí č. 26 lbelohlavkova@issziv.cz
377 256 245
Magdalena BERGER Škroupova 13, přízemí kadeřnictví mberger@issziv.cz
377 256 246
Mgr. Bc. Luboš BEŠŤÁK Škroupova 13, 1. patro, č. 36 lbestak@issziv.cz
377 256 213
775 412 416
Bc. Jana BUFKOVÁ Křimická 3, přízemí jbufkova@issziv.cz
773 799 609
Mgr. Dagmar BYSTŘICKÁ 3KO Škroupova 13, 3. patro, č. 73C dbystricka@issziv.cz
377 256 238
Bc. Eva HAUSNEROVÁ Křimická 3, 1. patro ehausnerova@issziv.cz
377 381 637
Mgr. Robert HOŘÍNEK Škroupova 13, 3. patro, č. 72Křimická 3, 2. patro rhorinek@issziv.cz
377 256 237
773 799 610
Mgr. Jiřina HŘEBENÁŘOVÁ 1KO Škroupova 13, přízemí č. 16D jhrebenarova@issziv.cz
377 256 227
Mgr. Jana JAROŠOVÁ Škroupova 13, 1. patro č. 40 jjarosova@issziv.cz
377 256 233
Ing. Markéta KABÁTOVÁ 3E Škroupova 13, 3. patro č. 61 mkabatova@issziv.cz
377 256 243
Bc. Lenka KADEČKOVÁ DiS. Škroupova 13, přízemí, č. 22 lkadeckova@issziv.cz
377 256 223
Mgr. Šárka KOLDOVÁ 2M Škroupova 13, 3. patro č. 68 skoldova@issziv.cz
377 256 241
Mgr. Janka KOLENOVÁ 2KA Škroupova 13, 1. patro č. 40 jkolenova@issziv.cz377 256 233
Mgr. Michal KRATOCHVÍL 1PB Škroupova 13, 2. patro č. 57A mkratochvil@issziv.cz
377 256 236
Zdeňka KREJČÍKOVÁ Křimická 3, 1. patro kadeřnictví zkrejcikova@issziv.cz
377 381 637
Mgr. Daniela KRIPNEROVÁ 1PA Škroupova 13, přízemí č. 16D dkripnerova@issziv.cz
377 256 227
Zuzana KUBÁTOVÁ Škroupova 13, přízemí č. 26 zkubatova@issziv.cz
377 256 245
Mgr. Kamila LAKETIČOVÁ 3M Škroupova 13, 3. patro, č. 61 klaketicova@issziv.cz
377 256 243
Ing. Bc. Renata LENDELOVÁ 4E Škroupova 13, 3. patro č. 62 rlendelova@issziv.cz
377 256 242
Mgr. Tomáš LÖRINCZ Škroupova 13, 1. patro č. 41 tlorincz@issziv.cz
377 256 248
Mgr. Zdeňka LUKEŠOVÁ 1E Škroupova 13, 1. patro č. 40 zlukesova@issziv.cz
377 256 233
Ing. Markéta MAULEOVÁ Škroupova 13, 3. patro č. 61 mmauleova@issziv.cz
377 256 243
Ilona NEUMAIEROVÁ Škroupova 13, přízemí kadeřnictví ineumaierova@issziv.cz
377 256 246
Kateřina NOSKOVÁ Škroupova 13, přízemí č. 26 knoskova@issziv.cz
377 256 245
Mgr. Martin PELNÁŘ 3KA Škroupova 13, přízemí č. 16D mpelnar@issziv.cz
377 256 227
Ing. arch. Ladislav POHOŘALÝ Škroupova 13, 1. patro č. 41 lpohoraly@issziv.cz
377 256 248
Mgr. Soňa POKRUPOVÁ 2KB Škroupova 13, 3. patro č. 73C spokrupova@issziv.cz
377 256 238
Mgr. Romana RÉDLOVÁ Křimická 3, 2. patro rredlova@issziv.cz
Ing. Lenka SUTROVÁ 4M Škroupova 13, 3. mezipatro č. 60 lsutrova@issziv.cz
377 256 244
Mgr. Silva ŠATROVÁ Škroupova 13, 3. patro, č. 72 ssatrova@issziv.cz
377 256 239
Mgr. Andrea ŠIMONOVÁ 1KB Škroupova 13, 1. patro č. 40 asimonova@issziv.cz
377 256 233
Bc. Michaela ŠIŠKOVÁ Škroupova 13, 1. patro č. 40 msiskova@issziv.cz
377 256 233
Mgr. Daniela ŠRUBAŘOVÁ 2KO Škroupova 13, 3. patro č. 62 dsrubarova@issziv.cz
377 256 242
Renáta TOMANOVÁ Křimická 3, 1. patro kadeřnictví rtomanova@issziv.cz
377 381 637
Ing. Eva ÚBLOVÁ 2D, 3D Škroupova 13, 3. mezipatro č. 60 eublova@issziv.cz
377 256 244
Mgr. Věra ULČOVÁ Škroupova 13, 1. patro č. 34 vulcova@issziv.cz
377 235 389
739 050 983
Ing. Marie UXOVÁ Škroupova 13, 3. patro č. 62 muxova@issziv.cz
377 256 242
Bc. Ilona VACÍKOVÁ Škroupova 13, přízemí kadeřnictví ivacikova@issziv.cz
377 256 246
Eva VINKLOVÁ Křimická 3, 1. patro evinklova@issziv.cz
377 381 637
Mgr. Miloš VINŠ 1KA Škroupova 13, 2. patro č. 57A mvins@issziv.cz
377 256 236
Mgr. Jana VOCCIANTE Škroupova 13, 3. patro, č. 61 jvocciante@issziv.cz
377 256 243
Mgr. Karolína VODENKOVÁ 3KB Škroupova 13, 3. patro č. 61 kvodenkova@issziv.cz
377 256 243
Mgr. Věra VYROUBALOVÁ Škroupova 13, 1. patro č. 41 vvyroubalova@issziv.cz
377 256 248
Ing. Lada WALTEROVÁ 1MO, 2PA Škroupova 13, 2. patro č. 57A lwalterova@issziv.cz
377 256 236
Mgr. Olga WINTROVÁ 2E Škroupova 13, 3. patro č. 73C owintrova@issziv.cz
377 256 238
Ing. Věra ZELENKOVÁ Škroupova 13, 2. mezipatro vzelenkova@issziv.cz
377 256 235
773 799 611
MgA. Miroslav ŽITNÍK Škroupova 13, 1. patro č. 41 mzitnik@issziv.cz
377 256 248