13.2.2014
Kategorie: Obory

Kosmetické služby

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

Video – Spot k oboru

Uplatnění absolventa

 • Kosmetička
 • Pedikérka a manikérka
 • Nehtová designérka
 • Vizážistka
 • Poradce
 • Obchodní zástupce kosmetických produktů a pomůcek
 • Asistentka prodej v kosmetických firmách

Absolvent umí

 • připravit pracoviště, zvolit a připravit potřebné nástroje, pomůcky a kosmetické přípravky vzhledem k volbě pracovních postupů
 • určit aktuální stav pleti a v souladu s tím zvolit vhodný způsob kosmetického ošetření
 • určit kožní choroby vyskytující se na obličeji, rukou a nohou
 • provádět povrchové čištění pleti, napářku, hluboké čištění pleti, kosmetickou masáž obličeje, krku a dekoltu
 • aplikovat masky a zábaly
 • provádět ošetření rukou a nohou
 • líčit v souladu s moderními trendy
 • poskytovat poradenskou službu k používání kosmetických přípravků dle typu pleti, věku a zaměstnání zákazníka včetně prodeje kosmetických přípravků
 • pracovat s počítačovým programem při diagnóze pleti
 • ovládat administrativní a ekonomickou činnost související s provozem firmy

 

Certifikace

Dokladem o dosaženém stupni vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník
Český jazyk a literatura * * * *
První cizí jazyk * * * *
Druhý cizí jazyk * * *
Dějepis     *
Občanská výchova * * *
Fyzika *      
Chemie * *    
Základy ekologie *      
Matematika * * * *
Tělesná výchova * * * *
Informatika * * * *
Ekonomika     * *
Kosmetika * * * *
Materiály * * * *
Zdravověda * * * *
Odborný výcvik * * * *
Estetická a výtvarná výchova *      
Psychologie *