13.2.2014
Kategorie: Obory

Oděvní a interiérový design

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

Video – Spot k oboru

Uplatnění absolventa

 • Konstruktér, modelář, technolog
 • Oděvní a textilní designér
 • Obsluha CAD programu
 • Kontrolor kvality výroby
 • Manažer prodeje oděvních a interiérových výrobků
 • Řízení výroby oděvů
 • Módní poradenství
 • Návrhář interiérů

Absolvent umí

 • navrhnout a konstruovat oděvy včetně jejich modelových úprav
 • zvolit vhodný oděvní materiál a technologický postup při výrobě konkrétního oděvního výrobku
 • posoudit vlastnosti materiálů a určovat spotřebu materiálu
 • ovládat různé druhy šicích strojů a jejich údržbu
 • kontrolovat kvalitu provedené práce
 • navrhnout design interiéru, zhotovit interiérové doplňky
 • využívat grafické programy v profesní činnosti
 • ovládat ekonomické činnosti související s podnikáním

Certifikace

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů I. ročník II. ročník III. ročník IV. ročník
Český jazyk a literatura * * * *
První cizí jazyk * * * *
Dějepis *      
Občanská výchova   * *
Základy přírodních věd *    
Matematika * * * *
Tělesná výchova * * * *
Informatika * *    
Ekonomika     * *
Právo     *
Marketing a management *
Grafický design     * *
Interiérová tvorba * * * *
Výtvarná příprava *
Konstrukce oděvů * * * *
Návrhové kreslení   *  
Oděvní materiály * * * *
Oděvní technologie * * * *
Oděvní a interiérový ateliér * * * *
Styling a modeling * * * *