14.4.2014
Kategorie: Obecné

Praxe

Odborná praxe žáků pro obory Kadeřník a Kosmetické služby probíhá ve vybavených prostorách obou školních budov. Na odborné přípravě žáků se podílejí zkušení učitelé odborné výchovy (UOV), kteří jim předávají své bohaté odborné znalosti a dovednosti. UOV si průběžně doplňují nejnovějí poznatky a informace ve svých oborech na odborných školeních a studiem odborných materiálů.

Praxe oboru Kadeřník pro 1. a 2. ročníky probíhá na odborném pracovišti Křimická 3. Žáci mají praxi 6 hodin denně ve čtrnáctidenním cyklu (1 týden škola, 1 týden praxe). Žáci 3. ročníků oboru Kadeřník absolvují praxi v kadeřnickém salonu v budově školy Škroupova 13. krom toho mohou žáci po dohodě vykonávat praxi na smluvních pracovištích soukromých osob v Plzni i mimo ni.

Žákyně oboru Kosmetické služby docházejí na praxi odlišně; v 1. ročníku mají pouze 1 den (6 hodin) v týdnu, ve vyšších ročnících pak 2 dny týdně. Praxe probíhá v kosmetické salonu a odborné učebně v budově školy Škroupova 13.

U prvních ročníků začíná praxe vždy v 7:00 hodin a končí nejpozději v 18:30 hodin; u vyšších ročníků může začínat dříve. Praxe se střídá zpravidla ve směnách – ranní a odpolední. U oboru Kadeřník se v pololetí směny obrátí.

Pokud mají někteří dojíždějící žáci problém dostat se včas na směnu z důvodů nevyhovujících spojů, lze v odůvodněných případech upravit pracovní dobu tak, aby žáci mohli pracovní směnu absolvovat. U UOV je k dispozici formulář Žádosti o změnu pracovní doby, kterou žáci vaplněnou, podepsanou zákonnými zástupci neprodleně odevzdají k posouzení.

Obor Kosmetické služby

ISŠŽ Škroupova 13 žáci 1. – 4. ročníků (kosmetický salon a kosmetická odborná učebna)

Obor Kadeřník

ISŠŽ Křimická 3 žáci 1. a 2. ročníků (kadeřnický salon)

ISŠŽ Škroupova 13 žáci 3. ročníků (kadeřnický salon)

Seznam aktuálních smluvních pracovišť pro obor Kadeřník

PPV majitel Telefon, adresa
Hana Klůcová
Kadeřnické služby
Tel. 602 491 132
Hodonínská 35
323 00 Plzeň
Salon M. Zapoměl Tel. 377 320 510, 734 332 158
Palackého 7
301 00 Plzeň
plzen@zapomel.cz
Kadeř. a učňovské studio Angel
L. Bártová
Tel. 774080774
Koterovská 142
326 00 Plzeň
Ang.gel@seznam.cz
Ambassador salon
Markéta Kfelířová
Tel. 774577034
Palackého tř. 9
301 00 Plzeň
Školící středisko Matrix
Romana Topinková
Tel. 728 840 823
Pařížská 3
301 00 Plzeň
info@matrix-plzen.cz
Hair studio Dragon fantasy
D. Stojanovič
OC Olympia Plzeň, Písecká 1
Tel. 777 200 230
Kadeřnický salon
Zdeňka Krejčíková
Tel 724 303 163
Lidická 91
Dobřany
Kadeřnictví
Martina Kunzová
Tel. 736 684 288
K. H. Borovského 113
347 01 Tachov

 

Harmonogram řízené odborné praxe ve školním roce 2019/2020

Oděvní obory:

termín třída vyučující program
14. 10. – 18. 10. 2019 4M Buf, škola (Jihlava – LAGERFELD)
21. 10. – 25. 10. 2019 2MO n Buf, Hoř škola (Jihlava- klobouky a sportovní )
21. 10. – 25. 10. 2019 2MO o Vyr škola (Ekologická soutěž-ID)
10. 2.  –  15. 2. 2020 3MO n Buf škola (Prešov )
10. 2.  –  15. 2. 2020 3MO o Žit škola (Prešov – pláště)
18. 5. – 29. 5. 2020 1MO n Buf škola (sportovní)
18. 5. – 29. 5. 2020 1MO o Sut škola (ID)
18. 5. – 29. 5. 2020 2 MO o   mimo školu
18. 5. – 22. 5. 2020 2 MO n   mimo školu
25. 5. – 29. 5. 2020 3 MO o   mimo školu
25. 5. – 29. 5. 2020 2MO n, 3MO n Hoř, Žit Malířský kurz

Nákupy materiálu v Praze:

2.10.      Buf, Žit                  2M  Klobouky, …

15.11.    Buf, Žit, Redl      4M, 3MO – KZ, MZ

 

Ekonomické obory a kosmetické služby:

termín třída TU program
11. – 22. 11. 2019 2E Len praxe mimo školu
25. 11. – 6. 12. 2019 3E LuZ praxe mimo školu
10. – 21. 2. 2020 1PA   praxe mimo školu
27. 1. – 7. 2. 2020 1PB   praxe mimo školu
1. – 12. 6. 2020 2KO Mau škola
15. – 26. 6. 2020 3KO Hře škola