26.8.2014
Kategorie: Obory

Asistent v právní a podnikové sféře

Ekonomika a podnikání

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 4 roky, denní studium

Video – Spot k oboru

Uplatnění absolventa

 • Právní asistent
 • Referent ve státní správě
 • Referent marketingu
 • Personalista

Absolvent umí

 • vést podnikovou administrativu a vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě
 • uplatňovat obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery
 • vést obchodní jednání a připravovat podklady pro smluvní zajištění nákupu a prodeje služeb
 • vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti
 • zpracovávat materiály právního charakteru (podání, návrhy běžných smluv, pracovněprávní dokumenty, účetní dokumenty aj.)
 • aplikovat právní normy a dobře se orientovat ve smluvních vztazích
 • vést právní agendu a sepsat běžné smlouvy a žádosti
 • problematiku pracovně právních vztahů – vznik, změny, zánik pracovního poměru, práce konané mimo pracovní poměr
 • vést účetnictví, účetní a daňovou legislativu na úrovni potřebné pro případnou samostatnou podnikatelskou činnost
 • vést personální evidenci

Certifikace

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

 Učební plán

Předměty I.ročník II.ročník III.ročník IV.ročník
Český jazyk a literatura * * * *
1. cizí jazyk * * * *
2. cizí jazyk * * * *
Dějepis *
Občanská výchova * * *
Fyzika *
Chemie *
Základy ekologie *
Matematika * * * *
Tělesná výchova * * * *
Informatika * * * *
Ekonomika * * * *
Marketing a management *
Účetnictví * * *
Právo * *
Psychologie v ekonomické praxi *
Obchodní korespondence * *
Psychologie a sociologie *
Bankovnictví a pojišťovnictví * *
Bankovní marketing a management *
Další cizí jazyk *
Finanční a pojistné výpočty *
Finanční trhy a investování *
Mezinárodní finance a bankovnictví *
Seminář z účetnictví *
Učební praxe * *
Seminář z bloku ekonomických předmětů *