KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 je jednotný písemný test z matematiky a její aplikace a písemný test z  českého jazyka a literatury v rámci jednotné příjímací zkoušky (JPZ).

Řádnými termíny pro konání JPZ jsou 12. duben 2017 nebo 19. duben 2017, náhradní termíny jsou stanoveny na 11. květen 2017 nebo 12. květen 2017.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ.

 

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Asistent v právní a podnikové sféře

Kritéria přijetí:

 • prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku) – max. 60 bodů
 • vykonání testu z českého jazyka a literatury a matematiky – max. 100 bodů
 • bonifikace pro uchazeče z víceletého gymnázia
 • bonifikace za výsledky v odborných soutěžích – 5 bodů
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (do 1. března)
 • minimální počet pro splnění kritérií v přijímacím řízení je 30 bodů

 

31-43-M/01 ODĚVNICTVÍ

 • Oděvní a interiérový design

Kritéria přijetí:

 • prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku) – max. 60 bodů
 • vykonání testu z českého jazyka a literatury a matematiky – max. 100 bodů
 • bonifikace pro uchazeče z víceletého gymnázia
 • bonifikace za výsledky v odborných soutěžích – 5 bodů
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (do 1. března)
 • minimální počet pro splnění kritérií v přijímacím řízení je 30 bodů

 

82-41-M/07 MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

Do oboru budou uchazeči konat talentovou zkoušku.

 Kritéria a podmínky přijetí:

 • průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 7. ročníku a a 2. pol. 8. ročníku)
 • celkový prospěch z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a dějepisu (2. pol. 7. ročníku a a 2. pol. 8. ročníku)
 • úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru
 • pokud uchazeč talentovou zkoušku úspěšně nevykoná, v přijímacím řízení nepokračuje,
 • součástí talentové zkoušky jsou domácí práce (15-20 prací)
 • bonifikace za výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
 • bonifikace za průměrný prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška (do 30. listopadu)

 

69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kritéria přijetí:

 • prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku) – max. 60 bodů
 • vykonání testu z českého jazyka a literatury a matematiky – max. 100 bodů
 • bonifikace pro uchazeče z víceletého gymnázia
 • bonifikace za výsledky v odborných soutěžích – 5 bodů
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (do 1. března)
 • minimální počet pro splnění kritérií v přijímacím řízení je 30 bodů

 

Obory středního vzdělání ukončené výučním listem

Do oboru Kadeřník a Krejčí uchazeči nekonají přijímací zkoušky, jsou přijímáni na základě kritérií pro přijetí.

 

69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kritéria přijetí:

 • prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku) – max. 60 bodů
 • bonifikace za výsledky v odborných soutěžích – 5 bodů
 • bonifikace pro uchazeče z víceletého gymnázia
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (do 1. března)

 

31-58-H/01 KREJČÍ

Kritéria přijetí:

 • prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku) – max. 60 bodů
 • bonifikace za výsledky v odborných soutěžích – 5 bodů
 • bonifikace pro uchazeče z víceletého gymnázia
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (do 1. března)

 

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou – nástavbové studium

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2017/2018 je jednotný písemný test z matematiky a její aplikace a písemný test z  českého jazyka a literatury v rámci jednotné příjímací zkoušky (JPZ).

Řádnými termíny pro konání JPZ jsou 12. duben 2017 nebo 19. duben 2017, náhradní termíny jsou stanoveny na 11. květen 2017 nebo 12. květen 2017.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ.

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ (denní forma)

Kritéria přijetí:

 • prospěch ze SOU (2. pol. 1. ročníku, 2. pol. 2. ročníku a 1. pol. 3. ročníku) – max. 60 bodů
 • vykonání testu z českého jazyka a literatury a matematiky – max. 100 bodů
 • bonifikace za výsledky v odborných soutěžích – 5 bodů
 • podmínkou přijetí je řádně ukončené střední vzdělání s výučním listem, který musí uchazeč denního studia (H oborů) předložit
 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (do 1. března)
 • minimální počet pro splnění kritérií v přijímacím řízení je 30 bodů