KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

 

82-41-M/07 MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ

Do oboru budou uchazeči konat talentovou zkoušku.

 Kritéria a podmínky přijetí:

  • průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 7. ročníku a 1. a 2. pol. 8. ročníku)
  • celkový prospěch z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a dějepisu (2. pol. 7. ročníku a 1. a 2. pol. 8. ročníku)
  • úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru
  • pokud uchazeč talentovou zkoušku úspěšně nevykoná, v přijímacím řízení nepokračuje
  • součástí talentové zkoušky jsou domácí práce (15-20 prací)
  • bonifikace za výsledky v odborných soutěžích (krajská a vyšší kola)
  • bonifikace za průměrný prospěch u uchazečů z víceletého gymnázia
  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • řádně vyplněná a v termínu podaná přihláška (do 30. listopadu)