ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje 3. kolo přijímacího řízení pro čtyřleté obory vzdělávání s maturitní zkouškou a tříletý obor s výučním listem – denní forma vzdělávání:

69-41-L/01 Kosmetické služby (4 roky)

31-43-M/01 Oděvnictví (4 roky)

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (4 roky)

64-41-L/51 Podnikání (2 roky, nástavbové studium)

69-51-H/01 Kadeřník (3 roky)

 

Podmínky a kritéria přijetí pro 2. kolo
Podmínky a kritéria přijetí pro 3. kolo

 

Ředitelka ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení pro obory:

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
Obor Odevzdání přihlášek Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury, Matematiky Možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí Zveřejnění výsledků přijímacího řízení Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek
Ekonomika a podnikání do 01. 03. 2017 12. 04. 2017 nebo 19. 04. 2017 02. 05. 2017

8:00 – 13:00

03. 05. 2017 do 18. 05. 2017
Oděvnictví do 01. 03. 2017 12. 04. 2017 nebo 19. 04. 2017 02. 05. 2017

8:00 – 13:00

03. 05. 2017 do 18. 05. 2017
Kosmetické služby do 01. 03. 2017 12. 04. 2017 nebo 19. 04. 2017 02. 05. 2017

8:00 – 13:00

03. 05. 2017 do 18. 05. 2017
Podnikání (denní forma) do 01. 03. 2017 12. 04. 2017 nebo 19. 04. 2017 02. 05. 2017

8:00 – 13:00

03. 05. 2017 do 18. 05. 2017
Kadeřník do 01. 03. 2017 ——————– 24. 04. 2017

8:00 – 13:00

25. 04. 2017 do 11. 05. 2017
Krejčí do 01. 03. 2017 ——————— 24. 04. 2017

8:00 – 13:00

25. 04. 2017 do 11. 05. 2017

Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme poštou.

Informace pro přijaté budou zveřejněny na www.issziv.cz

 

……………………….

Mgr. Věra Ulčová, ředitelka