Ředitelka ISŠž, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje dle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení pro obor Modelářství a návrhářství oděvů.

Talentová zkouška se koná: 5. a 9. ledna 2018

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
Obor Odevzdání přihlášek Talentová zkouška Zveřejnění neoficiálních výsledků Možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí Vyzvednutí rozhodnutí pro přijaté a nepřijaté uchazeče Informace pro přijaté uchazeče
Modelářství a návrhářství oděvů do 30. 11. 2017 5. 1. 2018

9. 1. 2018

10. 1. 2018 2. 2. 2018

8:00 –15:00 hod.

5. 2. 2018

8:00-12:00

a 13:00-17:00 hod.

červen 2018