Ředitelka ISŠž, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje dle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. kolo přijímacího řízení pro obor Modelářství a návrhářství oděvů.

Talentová zkouška se koná: 21. dubna 2017

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
Obor Odevzdání přihlášek Talentová zkouška Zveřejnění neoficiálních výsledků Možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí Vyzvednutí rozhodnutí pro přijaté a nepřijaté uchazeče Informace pro přijaté uchazeče
Modelářství a návrhářství oděvů do 11. 4. 2017 21. 4. 2017 25. 4. 2017 24. 4. 2017

8:00 –15:00 hod.

25. 4. 2017

8:00-12:00

a 13:00-15:00 hod.

červen 2017