13.2.2014
Kategorie: Obory

Krejčí

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium

Uplatnění absolventa

  • asistent prodeje textilií, oděvů a textilních výrobků
  • v zakázkovém šití dámských a pánských oděvů
  • ve výrobě divadelnách a filmových kostýmů
  • zaměstnanec v oděvní firmě

Absolvent umí

  • realizace střihů oděvů
  • realizace dámských oděvů a oděvních nebo bytových doplňků
  • opravy a úpravy oděvů

Certifikace

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Každý absolvent naší školy obdrží Europass – dodatek k osvědčení (E-DO) v anglickém nebo německém jazyce. E-DO je doklad připojený k výučnímu listu. Má usnadnit pochopení významu osvědčení v cizí zemi. Vztahuje se na odbornou kvalifikaci a tím zlepšuje profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů I. ročník II. ročník III. ročník
Český jazyk a literatura * * *
Cizí jazyk * * *
Občanská výchova * * *
Základy přírodních věd * * *
Matematika * * *
Tělesná výchova * * *
Informatika * * *
Ekonomika   * *
Konstrukce oděvů * * *
Oděvní technologie * * *
Oděvní materiály * * *
Oděvní stroje a zařízení * * *
Odborný výcvik * * *