13.2.2014
Kategorie: Obory

Krejčí

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma studia: 3 roky, denní studium

Uplatnění absolventa

 • Zakázkové šití dámských a pánských oděvů
 • Výroba divadelních a filmových kostýmů
 • Spolupráce s interiérovým designerem
 • Asistent prodeje textilií, oděvů a textilních doplňků
 • Zaměstnanec v oděvní firmě
 • Zaměstnanec v opravnách a půjčovnách oděvů

Absolvent umí

 • naměřit tělesné rozměry a používat tabulky konstrukčních rozměrů
 • posoudit vlastnosti materiálů a jejich spotřebu
 • zvolit vhodný oděvní materiál a vhodnou oděvní přípravu pro konkrétní oděvní výrobek
 • vypracovat technologický postup oděvního výrobku
 • konstruovat základní střihy oděvů
 • ovládat různé druhy šicích strojů, běžnou obsluhu a údržbu šicího stroje
 • ošetřovat a udržovat oděv, provádět jeho drobné opravy a úpravy
 • zpracovávat bytový textil
 • kontrolovat kvalitu provedené práce

 

Certifikace

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list. Každý absolvent naší školy také obdrží Europass – dodatek k osvědčení o dosažení stupně vzdělání (E-DO) v anglickém nebo německém jazyce, který má usnadnit pochopení významu tohoto osvědčení v cizí zemi. Vztahuje se na odbornou kvalifikaci a tím zlepšuje profesní a studijní mobilitu na evropském trhu práce.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětů I. ročník II. ročník III. ročník
Český jazyk a literatura * * *
Cizí jazyk * * *
Občanská výchova * * *
Základy přírodních věd * * *
Matematika * * *
Tělesná výchova * * *
Informatika * * *
Ekonomika   * *
Konstrukce oděvů * * *
Oděvní technologie * * *
Oděvní materiály * * *
Oděvní stroje a zařízení * * *
Odborný výcvik * * *