14.4.2014
Kategorie: Ukončování studia

Maturitní zkouška – Právní normy

Právní normy

  1. Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.
  2. Vyhláška č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů.

Obory

Předměty zkoušky

Termín konání maturitní zkoušky

Složení zkušební komise

Harmonogram zkoušek

Slavnostní vyřazení