14.4.2014
Kategorie: Ukončování studia

Maturitní zkouška – Termín konání MZ

Právní normy

Obory

Předměty zkoušky

Termín konání maturitní zkoušky

Jarní zkušební období ve školním roce 2018/2019

Zkoušky konané formou praktické zkoušky se konají ve dnech

9. 5. 2019 pro obory vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání (třída 2PA, 3D), 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání (třída 4E), + přihlášení uchazeči z předchozích let
15. – 16. 5. 2019 pro obor vzdělávání 69-41-L/01 Kosmetické služby (třída 4KO), + přihlášení uchazeči z předchozích let

Ústní zkoušky společné části a ústní zkoušky profilové části se konají ve dnech

16. 5. – 20. 5. 2019 pro obor vzdělávání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (třída 4M), + přihlášení uchazeči z předchozích let
16. 5. – 23. 5. 2019 pro obor vzdělávání 64-41-M/01 Ekonomika a podnikání (třída 4E), + přihlášení uchazeči z předchozích let
20. 5. – 24. 5. 2019 pro obor vzdělávání 69-41-L/01 Kosmetické služby (třída 4KO), + přihlášení uchazeči z předchozích let
27. 5. – 31. 5. 2019 pro obor vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání (třída 2PA), + přihlášení uchazeči z předchozích let
3. 6. – 5. 6. 2019 pro obor vzdělávání 64-41-L/51 Podnikání (třída 3D), + přihlášení uchazeči z předchozích let

PP ČJL společné části MZ 2019 se koná 10. 4. 2019.

PP CJ společné části MZ 2019 se koná 11. 4. 2019.

Didaktické testy (DT) společné části se konají ve dnech 2. – 3. 5. 2019. Jednotné zkušební schéma je zveřejněno na stránkách nové maturity: https://www.novamaturita.cz/jednotne-zkusebni-schema-pisemnych-zkousek-spolecne-casti-maturitni-zkousky-v-jarnim-zkusebnim-obdobi-2019-1404038588.html

Složení zkušební komise

Harmonogram zkoušek

Slavnostní vyřazení