14.4.2014
Kategorie: Ukončování studia

Maturitní zkouška

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v jarním zkušebním období roku 2020 musejí všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu, odevzdat nejpozději do 1. 12. 2019 řediteli své školy. Bližší informace na webových stránkách Nová maturita

 

Termín konání maturitní zkoušky

Harmonogram zkoušek

Předměty zkoušky

Složení zkušební komise

Právní normy

Obory