12.9.2014
Kategorie: Aktivity, Titulní stránka

Seznamovací den 2014

Na 2. září jsme přichystali pro nové žáky z prvních ročníků „seznamovací den“. Naším cílem bylo, aby se „prvňáci“ vzájemně poznali a také aby se sblížili se svými třídními učiteli. Program byl zaměřen na aktivity, během nichž si žáci zapamatovali jména svých spolužáků, zjistili o sobě základní informace, poznali charakteristiky druhých, naučili se vzájemně komunikovat a spolupracovat a zbavili se ostychu z neznámého prostředí. Všichni jsme si v tento den užili spoustu legrace a akce bezezbytku splnila náš záměr.