31.1.2019
Kategorie: Obory

Podnikání – dálkové studium

Název ŠVP: Podnikatel

Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma studia: 3 roky, dálkové studium

Uplatnění absolventa

 • Finanční referent
 • Asistent
 • Sekretář
 • Obchodní zástupce
 • Referent ve státní správě
 • OSVČ

Absolvent umí

 • vést podnikovou administrativu a vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě
 • uplatňovat obchodní přístup při jednání s klienty a obchodními partnery
 • vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet image firmy na veřejnosti
 • sepsat běžné smlouvy a žádosti
 • vést účetnictví, účetní a daňovou legislativu na úrovni potřebné pro případnou samostatnou podnikatelskou činnost

Certifikace
Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Předměty I. ročník II. ročník III. ročník
Český jazyk a literatura * * *
Cizí jazyk * * *
Dějepis *
Občanská výchova * * *
Základy ekologie *
Matematika * * *
Informatika * * *
Ekonomika * * *
Management a marketing * *
Právo * *
Účetnictví * * *
Obchodní korespondence * *
Psychologie *
Učební praxe * * *