30.6.2022
Kategorie: Aktivity, Titulka

Turistický kurz 2022

V letošním školním roce se uskutečnil turistický kurz v Konstantinových Lázních v kempu La Rocca. Kurzu  se zúčastnili žáci 1. ročníků ze tříd 1MO  a 1E.V průběhu kurzu jsme žákům připravili orientační běh s plněním různých úkolů  na stanovištích. Každý den jsme podnikali turistické pochody do okolí Konstantinových Lázní.  Vystoupali jsme na zříceninu hradu Kracíkov, navštívili jsme lom na Hradišťském vrchu. V areálu kempu  jsme využívali všech sportovišť   pro stolní tenis, beach volejbal, kopanou, badminton i tenis. Stejně jako bazén. Počasí nám přálo a žáci a žákyně odjížděli z kurzu s novými poznatky.

Text a foto : Mgr. Daniela Kripnerová, vedoucí turistického kurzu