siteadmin Archív

Praxe

14.4.2014

Odborná praxe žáků pro obory Kadeřník a Kosmetické služby probíhá ve vybavených prostorách obou školních budov. Na odborné přípravě žáků se podílejí zkušení učitelé odborné výchovy (UOV), kteří jim předávají své bohaté odborné znalosti a dovednosti. UOV si průběžně doplňují

Maturitní zkouška

14.4.2014

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období 2021. Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Složení zkušební komise

Maturitní zkouška – Termín konání MZ

14.4.2014

Termín konání maturitní zkoušky Termíny pro jarní zkušební období naleznete ZDE Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Složení zkušební komise Právní normy Obory  

Maturitní zkouška – Obory

14.4.2014

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky  Složení zkušební komise Právní normy Obory 63 – 41 – M/01 Ekonomika a podnikání (4E) 64 – 41 – L/51 Podnikání (2PA, 2PB) 69 – 41 – L/01 Kosmetické služby (4KO)

Maturitní zkouška – Právní normy

14.4.2014

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Složení zkušební komise Právní normy Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování

Informace o závěrečných zkouškách

14.4.2014

Průběh konání závěrečných zkoušek Na konání závěrečné zkoušky se vztahují obdobná ustanovení jako pro maturitní zkoušky, tedy v případě, bude-li k 1. červnu obnovena možnost osobní přítomnosti žáků ve středním vzdělávání ve škole, započnou závěrečné zkoušky nejpozději do 30.

Obory

13.2.2014

Tříleté obory vzdělání ukončené výučním listem Kadeřník, kadeřnice Krejčí Čtyřleté obory vzdělání ukončené maturitní zkouškou Asistent v právní a podnikové sféře Bankovnictví a pojišťovnictví Kosmetické služby Návrhář Oděvní design Nástavbové studium ukončené maturitní zkouškou Podnikání

Podnikání – denní studium

13.2.2014

Název ŠVP: Podnikatel Stupeň vzdělání: střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka a forma studia: 2 roky, denní studium Uplatnění absolventa Finanční referent Asistent Sekretář Obchodní zástupce Referent ve státní správě OSVČ Absolvent umí vést podnikovou administrativu a vyhotovovat písemnosti v normalizované úpravě uplatňovat

Krejčí

13.2.2014

Stupeň poskytovaného vzdělání: střední vzdělání s výučním listem Délka a forma studia: 3 roky, denní studium Uplatnění absolventa asistent prodeje textilií, oděvů a textilních výrobků v zakázkovém šití dámských a pánských oděvů ve výrobě divadelnách a filmových kostýmů zaměstnanec v oděvní