Den jazyků 2022

V pátek 02. 09. 2022 proběhl na naší škole projektový den – Den jazyků. Žáci naší školy si vybírali ze široké škály jazyků, např.: slovenština, bulharština, polština, italština, francouzština aj.  Lektoři si pro žáky připravili pestrý program: ochutnávky tradičních jídel, seznámení s místní kulturou, tradiční tance, zpěv apod. Touto cestou bychom chtěli poděkovat Vám všem, […]

Otevření Křimické 2022

Ve středu 11. května 2022 proběhlo slavnostní otevření zrekonstruované budovy školy na Křimické 3. Této významné události se zúčastnila řada hostů: Rudolf Špoták, hejtman Plzeňského kraje, Jaroslava Havlíčková, vedoucí oboru školství, mládeže a sportu, Vladimír Kroc, člen Rady kraje pro školství a sport, Václav Štrunc, odborný referent Centrálního nákupu PK, zástupci stavebních firem, členové školské […]

Den otevřených dveří 12. listopadu 2022

8:30 až 12:00 Škroupova 13 a Křimická 3 Srdečně vás zveme na den otevřených dveří v sobotu 12. listopadu 2022 od 8:30 do 12 hodin. Zájemci o studium a jejich rodiče si mohou prohlédnout prostory obou školních budov. Vzhledem k epidemiologické situaci si prosím nezapomeňte zakrýt dýchací cesty respirátorem a při vstupu do budovy se […]

Nástupy tříd 1. 9. 2021

Pokud jste plně očkovaní, vezměte si s sebou očkovací certifikát. Pokud jste prodělali covid-19, vezměte s sebou potvrzení o prodělané nemoci. Preventivní screeningové testování žáků proběhne 1., 6. a 9. září. Respirátory v učebně lze odložit při výuce po provedení testu s negativním výsledkem. Ve společných prostorech jsou všichni povinni mít dýchací cesty zakryté respirátorem. […]

Organizace výuky od 24. 5. 2021

Od pondělí 24. 5. 2021 je umožněna pro všechny žáky osobní účast na vzdělávání za podmínky preventivního antigenního testování prováděného jedenkrát týdně. Testování proběhne ve škole první den osobní účasti žáka na vyučování.   Podrobnější informace byly žákům odeslány prostřednictví IS Bakaláři.

Organizace výuky od 26. 4. 2021

Na základě mimořádného opatření č. j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN probíhá od pondělí 26. dubna 2021 praktické vyučování a praktická příprava žáků prezenční formou (tj. žáci jsou osobně přítomni ve vyučování v budovách školy). Přítomnost žáků ve škole je povolena ve vyučovacích předmětech: Odborný výcvik (1KO, 2KO, 3KO, 4KO, 1KA, 1KB, 2KA, 2KB, 3KA, 3KB), Oděvní ateliér (1MO, […]

Organizace výuky od 4. 1. 2021

Dle usnesení vlády ČR bude od pondělí 4. 1. 2021 teoretická i praktická výuka ve všech ročnících probíhat pouze distanční formou. Žáci se budou řídit aktuálním rozvrhem hodin.

Organizace výuky od 21. 12. 2020

Volné dny pro žáky: 21. – 22. 12. 2020 Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020 – 3. 1. 2021 Forma výuky od 4. 1. 2021 bude žákům upřesněna zprávou přes Komens podle epidemiologické situace nejpozději v neděli 3. 1. 2021.

Organizace výuky

7. 12. 2020 – 11. 12. 2020 a 21. 12. – 22. 12. 2020 prezenční výuka žáků tříd 1KB (uč. č. 17), 2KB (uč. č. 15 ), 1KO (uč. č. 21), 2KO (uč. č. 27), 3KO (uč. č. 23), 1MO (uč. č. 13), 2MO (uč. č. 6), 3MO (uč. č. 7),  2PA (uč. č. 8), […]