Úspěch naší kolegyně v Global Teacher Prize 2022

Mezi inspirativními učiteli, které EDUin vyhledává, hodnotí a oceňuje v české verzi celosvětové ceny Global Teacher Prize se v letošním roce umístila Mgr. Dagmar Bystřická.   Gratulujeme a děkujeme za její práci, nadšení a pozitivní energii.

Den otevřených dveří 12. listopadu 2022

8:00 až 12:00 Škroupova 13 a Křimická 3 Srdečně vás zveme na den otevřených dveří v sobotu 12. listopadu 2022 od 8:00 do 12 hodin. Zájemci o studium a jejich rodiče si mohou prohlédnout prostory obou školních budov. V průběhu dne proběhne v budově školy ve Škroupově ulici kadeřnická, kosmetická a oděvní soutěž. Uchazeči, kteří se soutěží […]

Kurz – Příprava k talentovým zkouškám 2022

Pro žáky základních škol, uchazeče o obor Modelářství a návrhářství oděvů. Počet vyuč. h. Termín Čas Obsah 1. 3 16.11.2022 17:00 – 19:15 Základy kresby. Vizování 2. 3 23.11.2022 17:00 – 19:15 Kresba zátiší. Konzultace domácích prací 3. 3 30.11.2022 17:00 – 19:15 Malba. Práce s textilem na krejčovské panně 4. 3 07.12.2022 17:00 – […]

Nástupy tříd 1. 9. 2021

Pokud jste plně očkovaní, vezměte si s sebou očkovací certifikát. Pokud jste prodělali covid-19, vezměte s sebou potvrzení o prodělané nemoci. Preventivní screeningové testování žáků proběhne 1., 6. a 9. září. Respirátory v učebně lze odložit při výuce po provedení testu s negativním výsledkem. Ve společných prostorech jsou všichni povinni mít dýchací cesty zakryté respirátorem. […]

Znovu otevřené salony

Od 1. 6. do 24. 6. 2021 opět nabízíme naše služby v kosmetickém salonu ISŠŽ Plzeň, Škroupova 13 a v kadeřnictví Křimická 3 a to pouze po předchozím telefonickém objednání.

Volby do školské rady

Volby do školské rady budou konat dne 9. června 2021 od 8.00 hodin do 16.00 hodin v budově školy, Škroupova 13. Návrhy kandidátů zákonných zástupců nezletilých žáků školy a návrhy kandidátů zletilých žáků oznamte písemně na adresu školy k rukám Mgr. M. Kratochvíla nebo elektronickou poštou na adresu mkratochvil@issziv.cz do 7. května 2021. Oznámení ředitelky Seznam kandidátů Výsledky voleb

Den otevřených dveří 5. 2. 2021 od 14 hodin

Den otevřených dveří             5. 2. 2021                  14:00 – 17:30 Odkaz na online schůzku (připojíte se pomocí aplikace Google Meet, k tomu potřebujete vlastnit Google účet (jakýkoliv). K provozu Google Meet na počítači je třeba aktuální prohlížeč, nejlépe Chrome, případně na mobilním zařízení aplikace Google Meet) Vždy v celou hodinu (14:00, 15:00, 16:00 a 17:00) budou […]

Vyhlášení prvního kola příjímacího řízení 2021-2022

Ředitelka Integrované střední školy živnostenské, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje na základě § 60 a § 62 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů první kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů pro školní rok 2021/2022.   Přihlášku pošlete poštou […]

Novinky a informace k přihlašování do Bakalářů

Počínaje 1. 9. 2020 budou pro všechny žáky k dispozici dvě sady přístupových údajů do informačního systému Bakaláři – zvlášť pro rodiče (zákonné zástupce) a zvlášť pro samotné žáky. Žáci obdrží obě sady 1. 9. 2020 na úvodní třídnické hodině a předají rodičovské přístupové kódy rodiči – doporučujeme aby se zákonný zástupce do systému přihlásil […]