Zasedání ze dne 22. června 2022

Bešťák Luboš přítomen Duchková Stanislava přítomna Habžanský Jiří přítomen Moricová Eliška nepřítomna Šatrová Silvie přítomna Tichý Vladimír přítomen Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: změny ve školním řádu, (členům školské rady předložený školní řád s výrazněnými změnami) informace o procesu inovací ŠVP oborů […]

Kontakty na pedagogické pracovníky

  Jméno Třídní třídy Kabinet Kontakty Bc. Eva AUSBERGER Křimická 3, 1. patro eausberger@issziv.cz 377 381 637 MgA. Lucie BARTOŠOVÁ Škroupova 13, 1. patro č. 41 lbartosova@issziv.cz 377 256 248 Lucie BĚLOHLÁVKOVÁ Škroupova 13, přízemí č. 26 lbelohlavkova@issziv.cz 377 256 245 Ing. Lenka BENEŠOVÁ 1E Škroupova 13, 3. patro č. 62 lbenesova@issziv.cz 377 256 242 Bc. Magdalena […]

ZMĚNA ČLENA ŠKOLSKÉ RADY

Novým členem školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky se dne 25. 10. 2021 stala Michaela Trhlíková. PDF ke stažení ZDE  

Den otevřených dveří 12. listopadu 2022

8:00 až 12:00 Škroupova 13 a Křimická 3 Srdečně vás zveme na den otevřených dveří v sobotu 12. listopadu 2022 od 8:00 do 12 hodin. Zájemci o studium a jejich rodiče si mohou prohlédnout prostory obou školních budov. V průběhu dne proběhne v budově školy ve Škroupově ulici kadeřnická, kosmetická a oděvní soutěž. Uchazeči, kteří se soutěží […]

Zasedání ze dne 13. 10. 2021

Bešťák Luboš přítomen Duchková Stanislava přítomna Habžanský Jiří nepřítomen Moricová Eliška přítomna Šatrová Silvie přítomna Tichý Vladimír nepřítomen Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2020/2021 (informace podala předsedkyně školské rady), informace o […]

Zasedání ze dne 28. 6. 2021

Prezenční listina Bešťák Luboš přítomen Duchková Stanislava přítomna Habžanský Jiří přítomen Moricová Eliška omluvena Šatrová Silvie přítomna Tichý Vladimír přítomen Zápis ze zasedání školské rady 28. června 2021 Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. schválení upraveného jednacího řádu všemi přítomnými členy, předsedkyní […]

Volby do školské rady

Volby do školské rady budou konat dne 9. června 2021 od 8.00 hodin do 16.00 hodin v budově školy, Škroupova 13. Návrhy kandidátů zákonných zástupců nezletilých žáků školy a návrhy kandidátů zletilých žáků oznamte písemně na adresu školy k rukám Mgr. M. Kratochvíla nebo elektronickou poštou na adresu mkratochvil@issziv.cz do 7. května 2021. Oznámení ředitelky Seznam kandidátů Výsledky voleb

Prodloužení funkčního období členů školské rady

Na základě opatření MŠMT se prodlužuje funkční období členů školské rady tak, že skončí 3 měsíce ode dne skončení nouzového stavu. Plné znění opatření MŠMT naleznete zde. Mgr. Soňa Pokrupová, ředitelka školy

Synchronní on-line zasedání školské rady 19. října 2020

Bešťák Luboš přítomen Duchková Stanislava přítomna Filípková Jana přítomna Jindrová Magdalena – Mašek Roman – Šatrová Silvie přítomna Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2019/2020, informace o provozním příspěvku: snížen cca […]

Volby do školské rady

V souladu s §167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem pro volbu členů školské rady vydaným Plzeňským krajem oznamuji všem zákonným zástupcům nezletilých žáků a všem zletilým žákům školy, že se volby do školské rady budou konat […]