Obecné Archív

Informace k aktivům prvních ročníků 9. 9. 2020

31.8.2020

Rodičovské aktivy tříd 1E, 1KO, 1MO, 1KA a 1KB se konají ve středu 9. 9. 2020 od 16:00 online. Odkaz k přihlášení obdržíte v obecné zprávě v IS Bakaláři. Postup k přihlášení vám předá vaše dítě 1. 9. 2020.

Opatření školy v souvislosti s COVID-19

31.8.2020

vstup cizích osob (týká se i zákonných zástupců žáků) do školy bude omezen na nejnutnější minimum (výjimkou jsou zákazníci kadeřnického a kosmetického salonu, kteří vstupují samostatným vchodem a bude zapsáno jejich jméno a telefonní číslo) při jednání upřednostňujeme on-line

Zpráva ze zasedání parlamentu dne 21. 2. 2020

10.3.2020

Co se projednávalo: Projektový den (7. dubna) Společenská místnost Červen, turistický kurz Propagace školy Projektový den (7. dubna) – Zdraví a bezpečí Návrhy: První pomoc, workshop První pomoc na univerzitě zdravotnických studií Základy sebeobrany Sexuální výchova pro pokročilé Prevence

Zápis z výsledku e-komunikace členů školské rady 24. ledna 2020

30.1.2020

Členům školské rady zaslala ředitelka školy e-mailem (17. 1. 2020) návrh změn ve školním řádu. Změny se týkaly následujících bodů ve školním řádu: čl. II, odst. 1 k) v případě, neopustí-li v průběhu polední přestávky budovu školy za účelem

Výsledky doplňujících voleb do školské rady ze dne 20. 11. 2019

27.11.2019

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci Celkem 58 hlasujících z toho 0 neplatných hlasovacích lístků Zvolena: Magdalena Jindrová 1. Magdalena Jindrová 36 hlasů 2. Martina Černá 22 hlasů   V Plzni dne 21. 11. 2019   Za přípravný výbor:

Zasedání ze dne 9. 10. 2019

15.10.2019

Bešťák Luboš přítomen – – Duchková Stanislava přítomna Filípková Jana přítomna Mašek Roman přítomen Pokrupová Soňa přítomna Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: obeznámení se

Zasedání ze dne 8. 4. 2019

11.4.2019

Bešťák Luboš přítomen Brumovská Kateřina omluvena Duchková Stanislava přítomna Filípková Jana přítomna Mašek Roman přítomen Pokrupová Soňa přítomna Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: informace

Zpráva ze zasedání parlamentu dne 25. 1. 2019

8.2.2019

Na zasedání žákovského parlamentu konaného dne 25. ledna 2019 byli přítomni zástupci tříd 1E, 1KB, 1PA, 1PB, 2KB, 2E, 2KO, 3E, 3KO, 4E, 4KO. Na zasedání se projednávalo: Absence ISIC Poslední dva dny prvního pololetí Utěrky na WC Kurzy

Zpráva ze zasedání parlamentu dne 11. ledna 2019

28.1.2019

Na zasedání žákovského parlamentu konaného dne 11. ledna 2019 byli přítomni zástupci tříd 1KA, 1KB, 1PA, 2KA, 2KB, 2E, 2PA, 2E, 4E, 4KO. Na zasedání se projednávalo: Společenská místnost Poslední dva dny prvního pololetí Dubnové projektové dny Utěrky na

Zpráva ze zasedání parlamentu dne 14. prosince 2018

28.1.2019

Co se projednávalo? Společenská místnost ISIC Kurzy Rozvrh WiFi Společenská místnost Do konce ledna by mohla být uč. č. 1 vystěhována. Parlament poté sestaví nový řád místnosti. ISIC Vedení školy projednávalo návrh parlamentu na poskytování ISIC karet a jejich