Obecné Archív

Zpráva ze zasedání parlamentu ze dne 6. 4. 2018

22.4.2018

Na tomto zasedání byli přítomni zástupci tříd: 1MO, 1KA, 1KB, 1E, 2KA, 2KB, 2E, 2PA, 3E a 3KO.   Co se projednávalo: Přezuvky Poslední červnový týden Třídnické hodiny Přezuvky Zástupci třídy 2PA a 2KB předají informace vedení školy. Zjistí,

Zasedání ze dne 11. 1. 2018

12.1.2018

Bešťák Luboš přítomen Brumovská Kateřina přítomna Duchková Stanislava přítomna Filípková Jana omluvena Mašek Roman přítomen Pokrupová Soňa přítomna Ředitelka školy Mgr. Věra Ulčová poskytla základní informace zvoleným členům školské rady týkající se fungování školské rady (včetně kompetencí dle školského

Talentová zkouška pro školní rok 2018/2019

21.12.2017

Ředitelka ISŠž, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje dle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení pro obor Modelářství a návrhářství

Volby do školské rady

8.11.2017

Volby do školské rady se budou konat dne 22. listopadu 2017 od 9.45 hodin do 10.30 hodin a od 15.30 hodin do 17:00 hodin v učebně 5 (v tento den budou probíhat aktivy). Níže naleznete seznam kandidátů. Pedagogové – volí se dva

Zasedání ze dne 9. 10. 2017

12.10.2017

Bešťák Luboš, Mgr., Bc. přítomen Hajžmanová Denisa nepřítomna Králová Hana, PaeDr. přítomna Pelnář Martin, Mgr. přítomen Stará Šárka, Mgr. Bc. omluvena Šafaříková Kristýna přítomna Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon),

Zasedání ze dne 5. 6. 2017

7.6.2017

Bešťák Luboš, Mgr., Bc. přítomen Hajžmanová Denisa omluvena Králová Hana, PaeDr. přítomna Pelnář Martin, Mgr. přítomen Stará Šárka, Mgr. Bc. přítomna Šafaříková Kristýna nepřítomna Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon),

Zasedání ze dne 11. 1. 2017

18.1.2017

Bešťák Luboš, Mgr., Bc. přítomen Hajžmanová Denisa nepřítomna Králová Hana, PaeDr. přítomna Pelnář Martin, Mgr. přítomen Stará Šárka, Mgr. Bc. přítomna Školské radě byla představena nová členka školské rady, která byla zvolena v doplňovacích volbách. Zapisovatel seznámil členy školské

Kontakty na školní poradenské pracoviště

1.1.2017

Jméno Funkce Kabinet Kontakty Mgr. Šárka KOLDOVÁ Výchovný poradce Škroupova 13, 3. patro č. 68 skoldova@issziv.cz 377 256 241 Ing. Lada WALTEROVÁ Školní metodik prevence Škroupova 13, 2. patro č. 57A lwalterova@issziv.cz 377 256 236 NENECH TO BÝT Pracovníci