Školská rada Archív

Synchronní on-line zasedání školské rady 19. října 2020

23.10.2020

Bešťák Luboš přítomen Duchková Stanislava přítomna Filípková Jana přítomna Jindrová Magdalena – Mašek Roman – Šatrová Silvie přítomna Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: obeznámení

Volby do školské rady

9.10.2020

V souladu s §167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem pro volbu členů školské rady vydaným Plzeňským krajem oznamuji všem zákonným

Zápis z výsledku e-komunikace členů školské rady 24. ledna 2020

30.1.2020

Členům školské rady zaslala ředitelka školy e-mailem (17. 1. 2020) návrh změn ve školním řádu. Změny se týkaly následujících bodů ve školním řádu: čl. II, odst. 1 k) v případě, neopustí-li v průběhu polední přestávky budovu školy za účelem

Výsledky doplňujících voleb do školské rady ze dne 20. 11. 2019

27.11.2019

Zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci Celkem 58 hlasujících z toho 0 neplatných hlasovacích lístků Zvolena: Magdalena Jindrová 1. Magdalena Jindrová 36 hlasů 2. Martina Černá 22 hlasů   V Plzni dne 21. 11. 2019   Za přípravný výbor:

Zasedání ze dne 9. 10. 2019

15.10.2019

Bešťák Luboš přítomen – – Duchková Stanislava přítomna Filípková Jana přítomna Mašek Roman přítomen Pokrupová Soňa přítomna Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: obeznámení se

Zasedání ze dne 8. 4. 2019

11.4.2019

Bešťák Luboš přítomen Brumovská Kateřina omluvena Duchková Stanislava přítomna Filípková Jana přítomna Mašek Roman přítomen Pokrupová Soňa přítomna Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: informace

Zasedání ze dne 4. 10. 2018

4.10.2018

Bešťák Luboš přítomen Brumovská Kateřina přítomna Duchková Stanislava přítomna Filípková Jana přítomna Mašek Roman přítomen Pokrupová Soňa přítomna Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: změny

Zasedání ze dne 11. 4. 2018

4.7.2018

Bešťák Luboš přítomen Brumovská Kateřina přítomna Duchková Stanislava přítomna Filípková Jana přítomna Mašek Roman přítomen Pokrupová Soňa přítomna Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: schválení

Zasedání ze dne 11. 1. 2018

12.1.2018

Bešťák Luboš přítomen Brumovská Kateřina přítomna Duchková Stanislava přítomna Filípková Jana omluvena Mašek Roman přítomen Pokrupová Soňa přítomna Ředitelka školy Mgr. Věra Ulčová poskytla základní informace zvoleným členům školské rady týkající se fungování školské rady (včetně kompetencí dle školského

Volby do školské rady

8.11.2017

Volby do školské rady se budou konat dne 22. listopadu 2017 od 9.45 hodin do 10.30 hodin a od 15.30 hodin do 17:00 hodin v učebně 5 (v tento den budou probíhat aktivy). Níže naleznete seznam kandidátů. Pedagogové – volí se dva