Projekty Archív

Projekt „Jedinečná planeta – Náš svět, náš domov“

7.6.2019

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do Vaší budoucnosti. Projekt „Jedinečná planeta – Náš svět, náš domov“ Žadatel:         Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 Partner:         Berufliches Schulzentrum Schwandorf Auβenstelle Nabburg Realizace projektu: 01.06. 2019 –

Projekt „Vybudování odborné přírodovědné učebny a bezbariérového...

14.8.2018

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005042   Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborné učebny přírodních věd zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků

Projekt Šablony ISŠŽIV 2017

18.10.2017

NÁZEV PROGRAMU: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání NÁZEV VÝZVY: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena

Projekt „Poznáním k vzájemnému přátelství“

26.5.2017

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do Vaší budoucnosti. Projekt „Poznáním k vzájemnému přátelství“ Žadatel:         Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 Partner:         Berufliches Schulcentrum Schwandorf Auβenstelle Nabburg Realizace projektu: 14. 12. 2016 – 31. 12. 2017

Projekt – Výzva 57 – Komunikační dovednosti v cizím jazyce

14.12.2015

Naše škola uspěla v získání grantových prostředků v rámci Výzvy č. 57, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, pro období 1.9. – 31. 12. 2015.   Název projektu: Komunikační dovednosti v cizím jazyce Datum zahájení projektu: 1. 9.

Projekt – Výzva 56 – Jazykové kompetence

14.12.2015

Naše škola uspěla v získání grantových prostředků v rámci Výzvy č. 56, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, pro období 1.7. – 31. 12. 2015.   Název projektu: Jazykové kompetence Datum zahájení projektu: 1. 7. 2015 Datum ukončení projektu:

Kreativní demokratická škola 2015 – Sportujeme společně aneb...

28.5.2015

Žáci třídy 1E se zapojili do projektu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor, který vyhlásilo Centrum pro komunitní práci západní Čechy. Jejich úkolem bylo nalézt místo či problém ve veřejném prostoru v Plzni a navrhnout jeho zvelebení či vyřešení. Žáci si

Umění komunikace

30.3.2015

Prioritní osa Stabilizace a rozvoj měst a obcí Oblast podpory Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Registrační číslo projektu  CZ.1.14/2.4.00/34.03289 Název projektu Umění komunikace Datum zahájení realizace projektu 1. 6. 2014 Datum ukončení realizace projektu 29. 7.

Projekt Studentské minipodniky v 5 krajích ČR

5.2.2015

Cíl projektu: Hlavním cílem projektu Studentské minipodniky v 5 krajích ČR je připravit žáky středních škol na samostatné podnikání. Dopoledne se ve výcviku a odborných předmětech učí zvládat řemeslo a odpoledne provozují v rámci nepovinné výuky tzv. fiktivní podnik. 

Operační program ROP NUTS II Jihozápad

15.4.2014

Číslo výzvy  19 Prioritní osa Stabilizace a rozvoj měst a obcí Oblast podpory Rozvoj infrastruktury základního, středního a vyššího odborného školství Registrační číslo projektu  CZ.1.14/2.4.00/19.02580 Název projektu Modernizace a inovace výuky odborných předmětů a praktického vyučování v Integrované střední škole