Šablony ISSŽIV 2022

Od ledna 2023 do února 2026 je škola zapojena do projektu Šablony ISŠŽIV 2022. V rámci Operačního programu Jan Amos Komenský bude realizován osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání a inovativní vzdělávání žáků. Cílem je zvýšit kvalitu, inkluzivitu a účinnost systémů vzdělávání a odborné přípravy a jejich relevantnosti pro trh práce s cílem podpořit získávání […]

DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL – REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy 2 fáze programu od 1. 1. 2022 Druhá fáze národního plánu doučování probíhá od 1. 1. 2022. Cílem programu je zajistit přednostní doučování žáků, kterým hrozí školní neúspěch či v extrémním případě vypadnutí ze vzdělávání. Došlo u nich také k vážnému zhoršení výsledků […]

NÁRODNÍ PLÁN OBNOVY 3.1 INOVACE VE VZDĚLÁVÁNÍ V KONTEXTU DIGITALIZACE 2023

Název programu: národní plán obnovy – 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu digitalizace 2 účely využití poskytnutých finančních prostředků pro rok 2023: Prevence digitální propasti Finanční prostředky bude škola oprávněna použít za účelem pořízení mobilních digitálních technologií. Dle potřeby a vlastního uvážení je škola bude zapůjčovat žákům s cílem, aby žáci měli k dispozici mobilní digitální […]

Projekt – Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

Od ledna 2021 do listopadu 2023 je škola zapojena do projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji. Realizujeme řadu kroužků, projektových dnů a letních kempů pro žáky naší školy a partnerských základních škol (Benešova ZŠ, ZŠ Touškov, ZŠ Chrást, 14. ZŠ Plzeň). Na některých projektových aktivitách spolupracujeme s pracovišti ZČU a dalšími partnery.  Klíčové aktivity jsou zaměřené […]

Kemp – Není třeba se bát matematiky!

9. 8. 2021 – 13. 8. 2021 Letní kemp se bude konat jako prázdninová aktivita v srpnu 2021. Bude probíhat převážně v prostorách naší školy, v učebnách i na zahradě. Účast doporučujeme zejména žákům, kteří dokončili základní školu a od září nastupují na školu střední, ale není to podmínkou. Těšíme se hlavně na ty, kteří se matematiky tak […]

Kroužek – Počítání nejen s počítačem

(16 x za rok, 2 hodiny) Kroužek bude probíhat v prostorách naší školy. Je určen jednak žákům, kteří mají rádi matematiku a chtějí se naučit něco navíc – něco, co se do běžných hodin matematiky už nevešlo.  Zároveň ho ale doporučujeme i těm, kteří se chystají na střední školu a matematiky se tak trochu (nebo možná […]

Kroužek – Trendy v oděvních materiálech a technologiích

(10 x za rok, 3 hodiny) Žáci si sami navrhnou, vytvoří a odnesou domů několik výrobků, např. batoh, tašku, tričko, sukni, textilní hračku, interiérové doplňky, šperky. Seznámí se tak s různými textilními materiály, klasickými i nejmodernějšími (nanomateriály). Vyzkouší si rozdílné textilní techniky, např. šití jednoduchých oděvů, plstění, marcramé, patchwork, pojagi, aplikace, batika, sítotisk.  Některé své […]

Kroužek – Grafický design

(10 x za rok, 3 hodiny) Kroužek umožní žákům ZŠ proniknout do tajů dnes tolik žádaného oboru, kterým je grafický design. Účastníci se naučí vytvářet logo, plakát, leták, zjistí, co je web design, vyzkouší si návrhovou kresbu. Při vizualizacích použijí různé techniky včetně ilustrací, fotografií a fotomontáží. Tyto dovednosti se hodí každému, kdo chce být […]

Projekt „Jedinečná planeta – Náš svět, náš domov“

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do Vaší budoucnosti. Projekt „Jedinečná planeta – Náš svět, náš domov“ Žadatel:         Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 Partner:         Berufliches Schulzentrum Schwandorf Auβenstelle Nabburg Realizace projektu: 01.06. 2019 – 31. 11. 2019 Cíl: Žáci oboru Ekonomika a podnikání připraví německým žákům program, jehož cílem je […]

Projekt „Vybudování odborné přírodovědné učebny a bezbariérového přístupu“

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005042   Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborné učebny přírodních věd zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků na trhu práce. Realizací projektu bude vybudována učebna přírodních věd pro výuku základů ekologie, fyziky, chemie, […]