Projekty Archív

Projekt – Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji

17.5.2021

Přihlášky do kroužků a letních kempů z projektu Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji – Partnerské školy Grafický design Trendy v oděvních materiálech a technologiích Vizážistický salon Počítání nejen s počítačem  Jak být před tabulí KING!  Není třeba se bát

Kemp – Není třeba se bát matematiky!

17.5.2021

9. 8. 2021 – 13. 8. 2021 Letní kemp se bude konat jako prázdninová aktivita v srpnu 2021. Bude probíhat převážně v prostorách naší školy, v učebnách i na zahradě. Účast doporučujeme zejména žákům, kteří dokončili základní školu a od září nastupují

Kroužek – Počítání nejen s počítačem

17.5.2021

(16 x za rok, 2 hodiny) Kroužek bude probíhat v prostorách naší školy. Je určen jednak žákům, kteří mají rádi matematiku a chtějí se naučit něco navíc – něco, co se do běžných hodin matematiky už nevešlo.  Zároveň ho ale

Kroužek – Trendy v oděvních materiálech a technologiích

17.5.2021

(10 x za rok, 3 hodiny) Žáci si sami navrhnou, vytvoří a odnesou domů několik výrobků, např. batoh, tašku, tričko, sukni, textilní hračku, interiérové doplňky, šperky. Seznámí se tak s různými textilními materiály, klasickými i nejmodernějšími (nanomateriály). Vyzkouší si

Kroužek – Grafický design

17.5.2021

(10 x za rok, 3 hodiny) Kroužek umožní žákům ZŠ proniknout do tajů dnes tolik žádaného oboru, kterým je grafický design. Účastníci se naučí vytvářet logo, plakát, leták, zjistí, co je web design, vyzkouší si návrhovou kresbu. Při vizualizacích

Projekt „Jedinečná planeta – Náš svět, náš domov“

7.6.2019

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do Vaší budoucnosti. Projekt „Jedinečná planeta – Náš svět, náš domov“ Žadatel:         Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 Partner:         Berufliches Schulzentrum Schwandorf Auβenstelle Nabburg Realizace projektu: 01.06. 2019 –

Projekt „Vybudování odborné přírodovědné učebny a bezbariérového...

14.8.2018

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0005042   Hlavním cílem realizace projektu je prostřednictvím stavebních úprav a investice do moderního vybavení odborné učebny přírodních věd zlepšit kvalitu formálního vzdělávání s důrazem na rozvoj klíčových kompetencí a tím zvýšit reálnou budoucí uplatnitelnost žáků

Projekt Šablony ISŠŽIV 2017

18.10.2017

NÁZEV PROGRAMU: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání NÁZEV VÝZVY: Výzva č. 02_16_035 pro Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I pro méně rozvinutý region v prioritní ose 3 OP (výzva je určena

Projekt „Poznáním k vzájemnému přátelství“

26.5.2017

Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Investice do Vaší budoucnosti. Projekt „Poznáním k vzájemnému přátelství“ Žadatel:         Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 Partner:         Berufliches Schulcentrum Schwandorf Auβenstelle Nabburg Realizace projektu: 14. 12. 2016 – 31. 12. 2017

Projekt – Výzva 57 – Komunikační dovednosti v cizím jazyce

14.12.2015

Naše škola uspěla v získání grantových prostředků v rámci Výzvy č. 57, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v oblasti 1.1 – Zvyšování kvality ve vzdělávání, pro období 1.9. – 31. 12. 2015.   Název projektu: Komunikační dovednosti v cizím jazyce Datum zahájení projektu: 1. 9.