Zasedání ze dne 12. 10. 2022

Prezenční listina Bešťák Luboš přítomen Duchková Stanislava přítomna Habžanský Jiří přítomen Moricová Eliška nepřítomna Šatrová Silvie přítomna Tichý Vladimír přítomen Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů: obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2021/2022 (informace podala předsedkyně školské rady), […]