Kurzy Archív

Kurz – Příprava k talentovým zkouškám

11.9.2017

Kurz „Příprava k talentovým zkouškám“ pro žáky základních škol, uchazeče o obor Návrhář Počet hodin Termín Čas Obsah 1. 3 6.11. 16:30-18:45 Základy kresby. Vizování 2. 3 13.11. 16:30-18:45 Kresba zátiší. Konzultace domácích prací 3. 3 20.11. 16:30-18:45 Malba

Kurz: Manikérka a nehtová designérka

25.6.2014

Integrovaná střední škola živnostenská, Plzeň, Škroupova 13 Nabízí od 1. 9. 2014 v rámci pilotáže v projektu UNIV3 získání profesní kvalifikace. Manikérka a nehtová designérka (69-024-H) Zahájení pilotního ověřování v případě dostatečného počtu uchazečů (minimálně 8 uchazečů) proběhne podle harmonogramu uvedeného

Kurz: Vizážistka

14.4.2014

Integrovaná SŠ živnostenská Nabízí od 1. 4. 2014 v rámci pilotáže v projektu UNIV 3 získání profesní kvalifikace Vizážistka (69-035-M) Zahájení pilotního ověřování v případě dostatečného počtu uchazečů (minimálně 10 uchazečů) proběhne podle harmonogramu uvedeného v příloze. Dokladem potvrzující úplnou profesní kvalifikace je

Kurz: Legislativa pro pedagogy

14.4.2014

Cíl studia: absolvent si prohloubí znalosti a dovednosti v oblasti školské legislativy, které jsou nezbytnou součástí práce učitele ve vztahu k žákům, jejich zákonným zástupcům a k zaměstnavateli. Hodinová dotace: 50 hodin Přihlášení ke studiu: lbestak@issziv.cz Ukončení studia: po úspěšném zvládnutí 3 testů

Kurz: Úpravy a opravy oděvů

14.4.2014

Integrovaná SŠ živnostenská Nabízí od 5. 3. 2013 v rámci pilotáže v projektu UNIV 3 získání profesní kvalifikace Úpravy a opravy oděvů (kód: 31-009-H) (http://www.narodni-kvalifikace.cz/detailKvalifikacnihoStandardu.aspx?s=14&id=196). Zahájení pilotního ověřování v případě dostatečného počtu uchazečů (minimálně 10 uchazečů) proběhne v 1. pololetí kalendářního roku 2013