Ukončování studia Archív

Maturitní zkouška – Předměty zkoušky

25.10.2019

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Nabídka zkoušek PČ MZ2021 a další informace ke konání zkoušek PČ MZ2021 Seznam povolených pomůcek pro profilovou část maturitní zkoušky naleznete ZDE Témata pro profilovou část MZ 2021 2PA, 2PB 4E 4KO 4MO

Maturitní zkouška – Složení zkušební komise

20.2.2019

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Složení zkušební komise Složení zkušebních komisí naleznete ZDE Jmenování zadavatelů PP ČJL naleznete ZDE Jmenování zadavatelů PP CJ naleznete ZDE Jmenování vedoucího práce a oponentů naleznete ZDE   Jmenování zadavatelů DT

Maturitní zkouška – Harmonogram zkoušek

9.3.2018

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek 2PA 2PB 4E 4KO 4M Praktická zkouška Účetnictví Praktická zkouška OV Předměty zkoušky Složení zkušební komise Právní normy Obory

Maturitní zkouška

14.4.2014

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2020 pro jarní zkušební období 2021. Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Složení zkušební komise

Maturitní zkouška – Termín konání MZ

14.4.2014

Termín konání maturitní zkoušky Jarní zkušební období ve školním roce 2020/2021 Termíny naleznete ZDE Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Složení zkušební komise Právní normy Obory  

Maturitní zkouška – Obory

14.4.2014

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky  Složení zkušební komise Právní normy Obory 63 – 41 – M/01 Ekonomika a podnikání (4E) 64 – 41 – L/51 Podnikání (2PA, 2PB) 69 – 41 – L/01 Kosmetické služby (4KO)

Maturitní zkouška – Právní normy

14.4.2014

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Složení zkušební komise Právní normy Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování

Informace o závěrečných zkouškách

14.4.2014

Průběh konání závěrečných zkoušek Na konání závěrečné zkoušky se vztahují obdobná ustanovení jako pro maturitní zkoušky, tedy v případě, bude-li k 1. červnu obnovena možnost osobní přítomnosti žáků ve středním vzdělávání ve škole, započnou závěrečné zkoušky nejpozději do 30.