Ukončování studia Archív

Maturitní zkouška – Předměty zkoušky

25.10.2019

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Seznam povolených pomůcek pro profilovou část maturitní zkoušky naleznete ZDE Témata pro profilovou část MZ 2020 naleznete ZDE   Český jazyk a literatura Seznam literárních děl k MZ 2020 naleznete ZDE Formulář pro

Maturitní zkouška – Složení zkušební komise

20.2.2019

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Složení zkušební komise Složení zkušebních komisí naleznete ZDE   Jmenování vedoucího práce a oponentů naleznete ZDE Jmenování zadavatelů PP ČJL provedeno dne  Jmenování zadavatelů PP CJ provedeno dne  Jmenování zadavatelů DT

Maturitní zkouška

14.4.2014

Přihlášku k maturitní zkoušce konané v jarním zkušebním období roku 2020 musejí všichni žáci, kteří se chtějí přihlásit ke zkoušce v opravném, náhradním či řádném termínu, odevzdat nejpozději do 1. 12. 2019 řediteli své školy. Bližší informace na webových

Maturitní zkouška – Obory

14.4.2014

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky  Složení zkušební komise Právní normy Obory 63 – 41 – M/01 Ekonomika a podnikání (4E) 64 – 41 – L/51 Podnikání (2PA) 69 – 41 – L/01 Kosmetické služby (4KO) 82

Maturitní zkouška – Právní normy

14.4.2014

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Složení zkušební komise Právní normy Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování

Informace o závěrečných zkouškách

14.4.2014

Závěrečná zkouška Zadávání závěrečné zkoušky proběhne v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a její novely č. 36/2014 Sb. a č. 118/2017