Maturitní zkouška – Předměty zkoušky

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Nabídka zkoušek PČ MZ2021 a další informace ke konání zkoušek PČ MZ2122 Seznam povolených pomůcek pro profilovou část maturitní zkoušky naleznete ZDE Témata pro profilovou část MZ 2122 2PA, 2PB 4E 4KO 4MO   Způsoby hodnocení profilových zkoušek naleznete ZDE Český jazyk a literatura Seznam literárních děl k MZ […]

Maturitní zkouška – Složení zkušební komise

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Složení zkušební komise Složení zkušebních komisí naleznete ZDE Jmenování vedoucího práce a oponentů naleznete ZDE   Právní normy Obory

Maturitní zkouška – Harmonogram zkoušek

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek 2PA 2PB 4E 4KO 4MO Písemná zkouška z ČJL Písemná zkouška z CJ Praktická zkouška z IOA Praktická zkouška z OV Praktická zkouška z Účetnictví Předměty zkoušky Složení zkušební komise Právní normy Obory

Informace o závěrečných zkouškách

Závěrečná zkouška Zadávání závěrečné zkoušky proběhne v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a její novely č. 36/2014 Sb. a č. 118/2017 Sb.). Složení zkušební komise, jmenování jejích členů a pravomoc zkušební komise se řídí §3 vyhlášky č. […]

Maturitní zkouška

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období 2022 a do 25. června 2022 pro podzimní zkušební období 2022. Přihlášku naleznete ZDE Obecné informace o maturitní zkoušce a informace ke společné části MZ 2022 naleznete na […]

Maturitní zkouška – Termín konání MZ

Termín konání maturitní zkoušky Jarní zkušební období ve školním roce 2021/2022 Termíny naleznete ZDE Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Složení zkušební komise Právní normy Obory  

Maturitní zkouška – Obory

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky  Složení zkušební komise Právní normy Obory 63 – 41 – M/01 Ekonomika a podnikání (4E) 64 – 41 – L/51 Podnikání (2PA, 2PB) 69 – 41 – L/01 Kosmetické služby (4KO) 82 – 41 – M/07 Modelářství a návrhářství oděvů (4MO) 31 – 43 – M/01 Oděvnictví […]

Maturitní zkouška – Právní normy

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Složení zkušební komise Právní normy Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů. Obory