Ukončování studia Archív

Maturitní zkouška – Předměty zkoušky

25.10.2019

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Nabídka zkoušek PČ MZ2021 a další informace ke konání zkoušek PČ MZ2122 Seznam povolených pomůcek pro profilovou část maturitní zkoušky naleznete ZDE Témata pro profilovou část MZ 2122 2PA, 2PB 4E 4KO 4MO

Maturitní zkouška – Složení zkušební komise

20.2.2019

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Složení zkušební komise Složení zkušebních komisí naleznete ZDE Jmenování vedoucího práce a oponentů naleznete ZDE   Právní normy Obory

Maturitní zkouška – Harmonogram zkoušek

9.3.2018

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek 2PA 2PB 4E 4KO 4MO Písemná zkouška z ČJL Písemná zkouška z CJ Praktická zkouška z IOA Praktická zkouška z OV Praktická zkouška z Účetnictví Předměty zkoušky Složení zkušební komise Právní normy Obory

Maturitní zkouška

14.4.2014

Žák podává k maturitní zkoušce, opravné zkoušce nebo náhradní zkoušce přihlášku k maturitní zkoušce řediteli školy, a to nejpozději do 1. prosince 2021 pro jarní zkušební období 2022 a do 25. června 2022 pro podzimní zkušební období 2022. Přihlášku

Maturitní zkouška – Termín konání MZ

14.4.2014

Termín konání maturitní zkoušky Jarní zkušební období ve školním roce 2021/2022 Termíny naleznete ZDE Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Složení zkušební komise Právní normy Obory  

Maturitní zkouška – Obory

14.4.2014

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky  Složení zkušební komise Právní normy Obory 63 – 41 – M/01 Ekonomika a podnikání (4E) 64 – 41 – L/51 Podnikání (2PA, 2PB) 69 – 41 – L/01 Kosmetické služby (4KO)

Maturitní zkouška – Právní normy

14.4.2014

Termín konání maturitní zkoušky Harmonogram zkoušek Předměty zkoušky Složení zkušební komise Právní normy Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška č. 177/2009, o bližších podmínkách ukončování

Informace o závěrečných zkouškách

14.4.2014

Závěrečná zkouška Zadávání závěrečné zkoušky proběhne v souladu s platnou legislativou (vyhláška č. 47/2005 Sb. o ukončování vzdělávání ve středních školách závěrečnou zkouškou a o ukončování vzdělávání v konzervatoři absolutoriem a její novely č. 36/2014 Sb. a č. 118/2017