Search

Kreativní demokratická škola 2015 – Sportujeme společně aneb Šídlovák nás baví

Žáci třídy 1E se zapojili do projektu Kreativní demokratická škola: Pěstuj prostor, který vyhlásilo Centrum pro komunitní práci západní Čechy.

Jejich úkolem bylo nalézt místo či problém ve veřejném prostoru v Plzni a navrhnout jeho zvelebení či vyřešení.

Žáci si vybrali málo známé a nevyužité místo v blízkosti Šídlovského rybníka, kde je málo příležitostí ke sportovnímu vyžití, například zde zcela chybí hřiště. Většina návštěvníků místo využívá jen pasivně k opalování nebo chvilkovému posezení, popřípadě místem jen projíždí na kole.

Jejich cílem bylo, aby na tomto místě vzniklo víceúčelové hřiště (volejbal, nohejbal a pod.), v jehož blízkosti by se nacházela aktivní zóna s posilovacími stroji zabudovanými do terénu. Naplánovali rekonstrukci stávajícího ohniště a opravení nebo dodání nových laviček. Součástí vybavení by měl být altán, který poskytne stín popř. přístřeší při náhlé změně počasí. Dále počítali s dodáním stojanů na kola pro cyklisty a odpadkových košů, aby místo bylo možné udržovat v čistotě. Pro lepší přístup by bylo potřeba upravit stávající cestu, která vede od hráze rybníka k tomuto místu. Toto všechno by mělo vést k vytvoření prostoru k seznamování a zábavě pro obyvatele a návštěvníky města Plzně.

Práce na projektu byla zahájena v říjnu 2014 mapováním a výběrem místa. Následoval průzkum mínění pomocí anketních otázek a jejich statistické zpracování. O pomoc se žáci obrátili na úřad Městského obvodu Plzeň 1, kde se setkali s panem místostarostou Jiřím Uhlíkem MBA, který byl jejich práci velmi nakloněn a poskytl jim užitečné rady. Úspěšně jednali také se zástupcem Správy veřejného statku města Plzně. Dále žáci vytvořili model, který znázorňuje ideální stav místa po realizaci projektu, vytvořili prezentaci a představili svůj nápad veřejnosti v průběhu dne otevřených dveří naší školy. Pro zviditelnění projektu také vyrobili reklamní letáčky, plakát (návrh billboardu) a autorské placky, které rozdávali lidem.

Svůj projekt žáci úspěšně představili odborníkům i veřejnosti na závěrečné konferenci projektu, která se konala 28. dubna v Kulturním domě Peklo.

První prezentaci můžete stáhnout ZDE

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content