Search

Kroužek – Počítání nejen s počítačem

(16 x za rok, 2 hodiny)

Kroužek bude probíhat v prostorách naší školy. Je určen jednak žákům, kteří mají rádi matematiku a chtějí se naučit něco navíc – něco, co se do běžných hodin matematiky už nevešlo.  Zároveň ho ale doporučujeme i těm, kteří se chystají na střední školu a matematiky se tak trochu (nebo možná i dost) bojí. Obsah našich setkání není předem striktně daný, dokážeme ho přihlášeným žákům „ušít na míru“. Někdy budeme pracovat jen s papírem a tužkou, někdy využijeme různé modely a stavebnice, někdy budeme pracovat s tablety a někdy na počítačích. S finanční matematikou se seznámíme formou zajímavé online hry.

Kroužek je zdarma.

V případě dalších otázek ohledně kroužku se obracejte na Mgr. Silvii Šatrovou: ssatrova@issziv.cz

Přihláška

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content