Informace k mimořádnému termínu

Povolené pomůcky

Rozvržení učeben