Nástupy tříd 1. 9. 2021

Pokud jste plně očkovaní, vezměte si s sebou očkovací certifikát. Pokud jste prodělali covid-19, vezměte s sebou potvrzení o prodělané nemoci.

Preventivní screeningové testování žáků proběhne 1., 6. a 9. září.

Respirátory v učebně lze odložit při výuce po provedení testu s negativním výsledkem. Ve společných prostorech jsou všichni povinni mít dýchací cesty zakryté respirátorem.

Osoby, které se vracejí ze zemí s vysokým, velmi vysokým nebo extrémním rizikem nákazy a na které se nevztahuje některá ze stanovených výjimek (pro očkované osoby, pro osoby s prodělaným onemocněním covid-19 apod.), jsou po vstupu na území ČR povinny se nejdříve 5. den, resp. 10. den v případě návratu ze zemí extrémního rizika nákazy, nejpozději však 14. den, podrobit RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2, pokud orgán ochrany veřejného zdraví výjimečně nerozhodl jinak. Do doby výsledku RT-PCR testu na stanovení přítomnosti viru SARS-CoV-2 musejí uvedené osoby setrvat v samoizolaci.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content