Search

Kosmetické služby

Uplatnění studenta

 • Kosmetička
 • Pedikérka a manikérka
 • Nehtová designérka
 • Vizážistka
 • Poradce
 • Obchodní zástupce kosmetických produktů a pomůcek
 • Asistentka prodeje v kosmetických firmách

Absolvent umí

 • připravit pracoviště, zvolit a připravit potřebné nástroje, pomůcky a kosmetické přípravky vzhledem k volbě pracovních postupů
 • určit aktuální stav pleti a v souladu s tím zvolit vhodný způsob kosmetického ošetření
 • určit kožní choroby vyskytující se na obličeji, rukou a nohou
 • provádět povrchové čištění pleti, napářku, hluboké čištění pleti, kosmetickou masáž obličeje, krku a dekoltu
 • aplikovat masky a zábaly
 • provádět ošetření rukou a nohou
 • líčit v souladu s moderními trendy
 • poskytovat poradenskou službu k používání kosmetických přípravků dle typu pleti, věku a zaměstnání zákazníka včetně prodeje kosmetických přípravků
 • pracovat s počítačovým programem při diagnóze pleti
 • ovládat administrativní a ekonomickou činnost související s provozem firmy

Certifikace

Dokladem o dosažení stupně vzdělání je vysvědčení o maturitní zkoušce.

Učební plán

Kategorie a názvy vyučovacích předmětůI.ročníkII.ročníkIII.ročníkIV.ročník
Český jazyk a literatura****
1. cizí jazyk****
2. cizí jazyk*** 
Dějepis   *
Občanská výchova  **
Základy přírodních věd**  
Matematika****
Tělesná výchova****
Informatika**  
Ekonomika   *
Kosmetika ****
Zdravověda****
Odborný výcvik****
Výtvarná výchova*   
Psychologie*   
Studijní obor
Kód oboru:
69-41-L/01
Kontaktní osoba:
Veronika Křížová

Tel. kontakt:
739 251 860

Délka a forma studia:
4 roky, denní studium
Zakončení vzdělání:
Maturitní zkouška

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content