Search

Organizace výuky od 26. 4. 2021

Na základě mimořádného opatření č. j.: MZDR 14600/2021-3/MIN/KAN probíhá od pondělí 26. dubna 2021 praktické vyučování a praktická příprava žáků prezenční formou (tj. žáci jsou osobně přítomni ve vyučování v budovách školy). Přítomnost žáků ve škole je povolena ve vyučovacích předmětech: Odborný výcvik (1KO, 2KO, 3KO, 4KO, 1KA, 1KB, 2KA, 2KB, 3KA, 3KB), Oděvní ateliér (1MO, 2MO, 3MO, 4MO), Interiérový a oděvní ateliér (1MO, 2MO, 3MO, 4MO), Figurální kresba (1MO, 2MO, 3MO), Výtvarná příprava (1MO, 2MO) a Navrhování (3MO, 4MO).

Informace o testování žáků obdrželi zákonní zástupci a žáci dne 20. 4. 2021 zprávou prostřednictvím IS Bakaláři.

Vyučování ve třídách 1E, 2E, 3E, 4E, 1PA, 1PB, 2PA, 2PB a teoretické vyučování ve třídách 1KO, 2KO, 3KO, 4KO, 1KA, 1KB, 2KA, 2KB, 3KA, 3KB, 1MO, 2MO, 3MO, 4MO probíhá nadále distanční formou.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content