Praxe

Odborná praxe žáků pro obory Kadeřník a Kosmetické služby probíhá ve vybavených prostorách obou školních budov. Na odborné přípravě žáků se podílejí zkušení učitelé odborné výchovy (UOV), kteří jim předávají své bohaté odborné znalosti a dovednosti. UOV si průběžně doplňují nejnovější poznatky a informace ve svých oborech na odborných školeních a studiem odborných materiálů.

Praxe oboru Kadeřník pro 1. a 2. ročníky probíhá na odborném pracovišti Křimická 3. Žáci mají praxi ve čtrnáctidenním cyklu (1 týden škola, 1 týden praxe). Žáci 3. ročníků oboru Kadeřník absolvují praxi v kadeřnickém salonu v budově školy Škroupova 13. krom toho mohou žáci po dohodě vykonávat praxi na smluvních pracovištích soukromých osob v Plzni i mimo ni.

Žákyně oboru Kosmetické služby docházejí na praxi odlišně; v 1. a 4. ročníku mají pouze 1 den v týdnu, ve 2. a 3. ročníku pak 2 dny týdně. Praxe probíhá v kosmetické salonu a odborné učebně v budově školy Škroupova 13.

U prvních ročníků začíná praxe vždy v 7:00 hodin a končí nejpozději v 18:30 hodin; u vyšších ročníků může začínat dříve. Praxe se střídá zpravidla ve směnách – ranní a odpolední. U oboru Kadeřník se v pololetí směny obrátí.

Pokud mají někteří dojíždějící žáci problém dostat se včas na směnu z důvodů nevyhovujících spojů, lze v odůvodněných případech upravit pracovní dobu tak, aby žáci mohli pracovní směnu absolvovat. U UOV je k dispozici formulář Žádosti o změnu pracovní doby, kterou žáci vyplněnou, podepsanou zákonnými zástupci neprodleně odevzdají k posouzení. Pro tyto žáky funguje denní směna, která začíná v 8,00 hodin

Obor Kosmetické služby

ISŠŽ Škroupova 13 žáci 1. – 4. ročníků (kosmetický salon a kosmetická odborná učebna)

Obor Kadeřník

ISŠŽ Křimická 3 žáci 1. a 2. ročníků (kadeřnický salon)

ISŠŽ Škroupova 13 žáci 3. ročníků (kadeřnický salon)

Seznam aktuálních smluvních pracovišť pro obor Kadeřník

PPV majitel Telefon, adresa
Monika Mrázová Tel. 777 803 377
Dolní předměstí 158
347 01 Tachov

 

Harmonogram řízené odborné praxe ve školním roce 2021/2022

Oděvní obory:

termín třída vyučující program
20. 9. – 24. 9. 2021 4MO n Buf, škola (Jihlava)
20. 9. – 24. 9. 2021 4MO o Kol škola IT
11. 10. – 15. 10. 2021 2MO n Buf, Hoř škola (Jihlava- klobouky a sportovní )
11. 10. – 15. 10. 2021 2MO o Bart škola (projekt- oděvní doplňky do ID)
21.2.2020 – 25.2.2022 3MO n Buf škola (?)
21.2.2020 – 25.2.2022 3MO o Žit škola (?)
16. 5. – 27. 5. 2022 1MO n Buf škola (sportovní) + sukně
16. 5. – 27. 5. 2022 1MO o Bart škola (ID – projekt) + sukně
16. 5. – 27. 5. 2022 2 MO o mimo školu
16. 5. – 20. 5. 2022 2 MO n mimo školu
23. 5. – 27. 5. 2022 3 MO o mimo školu
23. 5. – 27. 5. 2022 2MO n, 3MO n Hoř, Žit Malířský kurz

 

Ekonomické obory a kosmetické služby:

termín třída vyučující program
1.-12.11.2021 1PA Luk PRAXE MIMO ŠKOLU
22.11.-3.12.2021 2E Kab PRAXE MIMO ŠKOLU
24.1.-3.2.2022 1PB Lak PRAXE MIMO ŠKOLU
14.-25.2.2022 3E Bys PRAXE MIMO ŠKOLU
30.5-10.6.2022 2KO Šru ŠKOLA
13.-24.6.2022 3KO Stej ŠKOLA

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content