KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Obory středního vzdělání ukončené výučním listem

Do oboru Kadeřník uchazeči nekonají přijímací zkoušky, jsou přijímáni na základě kritérií pro přijetí.

 

69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kritéria přijetí:

 • prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku) – max. 51 bodů
 • celkový prospěch z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a chemie (2. pol. 7. ročníku a 1. a 2. pol. 8. ročníku) – 27 b.
  + 1. bonifikace za výsledky v odborných soutěžích – 5 bodů
  + 2. bonifikace za podání přihlášky na 2 obory naší školy – 10 bodů
  celkem
  42 bodů
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (nejpozději do 1. března)

 

Bodové hodnocení přijímacího řízení

Průměr z celkového prospěchu 1. pol. 8. ročníku: max. 17 b.

Průměr z celkového prospěchu 2. pol. 8. ročníku: max. 17 b.

Průměr z celkového prospěchu 1. pol. 9. ročníku: max. 17 b.

Bonifikace 1.: max. 5 b.

Bonifikace 2.: 10 b.

Celkový prospěch 1. pol. 8. ročníku z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a chemie: max. 9 b.

Celkový prospěch 2. pol. 8. ročníku z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a chemie: max. 9 b.

Celkový prospěch 1. pol. 9. ročníku z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a chemie: max. 9 b.

Celkem max. počet bodů: 93 b.