KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Obory středního vzdělání ukončené výučním listem

Do oboru Kadeřník uchazeči nekonají přijímací zkoušky, jsou přijímáni na základě kritérií pro přijetí.

69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kritéria přijetí:

  • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (nejpozději do 1. března)
  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku) – 51 bodů
  • celkový prospěch z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a chemie (1. a 2. pol. 8. ročníku, 2. pol. 9. ročníku) – 27 b
    +  1. bonifikace za výsledky v odborných soutěžích – 5 bodů
    +  2. bonifikace za podání přihlášky na 2 obory naší školy – 10 bodů.
    celkem 42 bodů

Bodové hodnocení přijímacího řízení

Průměr z celkového prospěchu 1. pol. 8. ročníku: max. 17 bodů

Průměr z celkového prospěchu 2. pol. 8. ročníku: max. 17 bodů

Průměr z celkového prospěchu 1. pol. 9. ročníku: max. 17 bodů

Celkový prospěch 1. pol. 8. ročníku z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a chemie: max. 9 bodů

Celkový prospěch 2. pol. 8. ročníku z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a chemie: max. 9 bodů

Celkový prospěch 1. pol. 9. ročníku z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a chemie: max. 9 bodů

Bonifikace 1.: max. 5 bodů

Bonifikace 2.: 10 bodů

Uchazeč může získat maximálně 93 bodů.

 

BODY ZA PRŮMĚR (víceleté gymnázium)
Průměr Body Průměr Body
1,00 – 1,30 17 2,11 – 2,20 8
1,31 – 1,50 16 2,21 – 2,30 6
1,51 – 1,70 15 2,31 – 2,40 4
1,71 – 1,90 14 2,41 – 2,50 2
1,91 – 2,00 12 2,51 – 0
2,01 – 2,10 10

 

BODY ZA PRŮMĚR (základní škola)
Průměr Body Průměr Body
1,00 – 1,30 17 2,11 – 2,20 5
1,31 – 1,50 15 2,21 – 2,30 3
1,51 – 1,70 13 2,31 – 2,40 2
1,71 – 1,90 11 2,41 – 2,50 1
1,91 – 2,00 9 2,51 – 0
2,01 – 2,10 7

 

ČESKÝ JAZYK A LITERATURA, CHEMIE, CIZÍ JAZYK
Známka Body
1 3
2 2
3 1
4 0
5 0
N 0

 

BONIFIKACE ZA SOUTĚŽ
Soutěž Body
Místní 1
Okresní 2
Krajská 3
Celorepubliková 4
Zahraniční 5
Hodnotí se pouze nejvyšší stupeň dosaženého ocenění, tzn. uchazeč dostane jen jedno bodové ohodnocení. Body se nesčítají.