KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 je jednotný písemný test z matematiky a její aplikace a  písemný test z  českého jazyka a literatury v rámci jednotné příjímací zkoušky (JPZ).

Řádnými termíny pro konání JPZ jsou 14. duben 2020 nebo 15. duben 2020, náhradní termíny jsou stanoveny na 13. květen 2020 nebo 14. květen 2020.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ.

69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kritéria přijetí:

 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (nejpozději do 1. března 2020)
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • vykonání jednotné zkoušky z českého jazyka a literatury a matematiky – 100 bodů (60%)
 • prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku) – 51 bodů
  + 1. bonifikace (účast a umístění v místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích) – max. 5 bodů
  + 2. bonifikace za podání přihlášky na 2 obory naší školy – 10 bodů
  celkem 66 bodů
 • minimální počet pro splnění kritérií v přijímacím řízení je 30 bodů

Bodové hodnocení přijímacího řízení pro obory ukončené maturitní zkouškou:

Jednotná přijímací zkouška – Český jazyk a literatura: max. 50 bodů

Jednotná přijímací zkouška – Matematika: max. 50 bodů

Průměr z celkového prospěchu 1. pol. 8. ročníku: max. 17 bodů

Průměr z celkového prospěchu 2. pol. 8. ročníku: max. 17 bodů

Průměr z celkového prospěchu 1. pol. 9. ročníku: max. 17 bodů

Bonifikace 1.: max. 5 bodů

Bonifikace 2.: 10 bodů

Uchazeč může získat maximálně 166 bodů.

 

BODY ZA PRŮMĚR (základní škola)
Průměr Body Průměr Body
1,00 – 1,30 17 2,11 – 2,20 5
1,31 – 1,50 15 2,21 – 2,30 3
1,51 – 1,70 13 2,31 – 2,40 2
1,71 – 1,90 11 2,41 – 2,50 1
1,91 – 2,00 9 2,51 – 0
2,01 – 2,10 7

 

BODY ZA PRŮMĚR (víceleté gymnázium)
Průměr Body Průměr Body
1,00 – 1,30 17 2,11 – 2,20 8
1,31 – 1,50 16 2,21 – 2,30 6
1,51 – 1,70 15 2,31 – 2,40 4
1,71 – 1,90 14 2,41 – 2,50 2
1,91 – 2,00 12 2,51 – 0
2,01 – 2,10 10

 

BONIFIKACE ZA SOUTĚŽ
Soutěž Body
Místní 1
Okresní 2
Krajská 3
Celorepubliková 4
Zahraniční 5
Hodnotí se pouze nejvyšší stupeň dosaženého ocenění, tzn. uchazeč dostane jen jedno bodové ohodnocení. Body se nesčítají.