KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

 Obor středního vzdělání ukončený výučním listem

31-58-H/01 KREJČÍ

Do oboru vzdělání 31-58-H/01 Krejčí uchazeči nekonají přijímací zkoušky, jsou přijímáni na základě kritérií pro přijetí.

Předpokládaný počet přijímaných uchazečů: 15

Podmínky přijetí:

  • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (nejpozději do 1. března 2021)
  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • splněná povinná školní docházka
  • u uchazečů cizinců jsou dalšími podmínkami přijetí: dodání osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR, dodání dokladu potvrzujícího oprávněnost pobytu cizince na území ČR
  • odevzdání zápisového lístku přijatým uchazečem

Kritéria přijetí:

  • prospěch za poslední dva ročníky ZŠ (pololetní vysvědčení předposledního a posledního ročníku ZŠ) či odpovídajících ročníků víceletého gymnázia – max. 100 bodů
  • bonifikace za podání přihlášky na 2 obory naší školy – 20 bodů (podíl na celkovém hodnocení 9%)
  • v případě rovnosti bodů rozhoduje o pořadí uchazečů průměr z celkového prospěchu 1. klasifikačního období (zpravidla 1. pol. 8. ročníku)

Pozn.: Vysvědčení z druhého pololetí školního roku 2019/2020 není kritériem přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022.

 

Bodové hodnocení přijímacího řízení

Průměr z celkového prospěchu 1. klasifikačního období (zpravidla 1. pol. 8. ročníku): max. 50 bodů

Průměr z celkového prospěchu 2. klasifikačního období (zpravidla 1. pol. 9. ročníku): max. 50 bodů

Bonifikace: 20 bodů

Uchazeč může získat maximálně 120 bodů.

 

BODY ZA PRŮMĚR (základní škola)
Průměr Body Průměr Body
1,00 – 1,20 50 2,01 – 2,10 20
1,21 – 1,40 45 2,11 – 2,20 15
1,41 – 1,60 40 2,21 – 2,30 10
1,61 – 1,80 35 2,31 – 2,40 5
1,81 – 1,90 30 2,41 – 2,5 3
1,91 – 2,00 25 2,51 – 3,0 1

 

BODY ZA PRŮMĚR (víceleté gymnázium)
Průměr Body Průměr Body
1,00 – 1,20 50 2,01 – 2,10 25
1,21 – 1,40 48 2,11 – 2,20 20
1,41 – 1,60 45 2,21 – 2,30 15
1,61 – 1,80 40 2,31 – 2,40 10
1,81 – 1,90 35 2,41 – 2,5 5
1,91 – 2,00 30 2,51 – 3,0 1