KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Obory středního vzdělání ukončené výučním listem

Do oboru Krejčí uchazeči nekonají přijímací zkoušky, jsou přijímáni na základě kritérií pro přijetí.

31-58-H/01 KREJČÍ

Kritéria přijetí:

  • prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku) – max. 51 bodů
    + 1. bonifikace za výsledky v odborných soutěžích – max. 5 bodů
    + 2. bonifikace za podání přihlášky na 2 obory naší školy – 10 bodů,
    celkem 66 bodů
  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (nejpozději do 1. března)

 

Bodové hodnocení přijímacího řízení

Průměr z celkového prospěchu 1. pol. 8. ročníku: max. 17 b.

Průměr z celkového prospěchu 2. pol. 8. ročníku: max. 17 b.

Průměr z celkového prospěchu 1. pol. 9. ročníku: max. 17 b.

Bonifikace 1.: max. 5 b.

Bonifikace 2.: 10 b.

Celkem max. počet bodů: 66 b.