KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

PRO PŘIJETÍ UCHAZEČŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou

82-41-M/07

MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ – NÁVRHÁŘ

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 je talentová zkouška.

Řádnými termíny pro konání TZ jsou 4. a 8. ledna 2019.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ.

 

Kritéria přijetí:

  • průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 7. ročníku, 1. a 2. pol. 8. ročníku) – max. 60 bodů
    + bonifikace (účast a umístění ve školních, místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích) – 6 bodů, celkem 66 bodů
  • celkový prospěch z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a dějepisu (2. pol. 7. ročníku a 1. a 2. pol. 8. ročníku) – 27 b.
  • úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru – 40 b., max. 80 b.
  • součástí talentové zkoušky jsou domácí práce (15-20 prací) – 10 b., max. 20b
  • pokud uchazeč talentovou zkoušku úspěšně nevykoná, v přijímacím řízení nepokračuje
  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
  • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (do 30. listopadu 2018)

 

Bodové hodnocení přijímacího řízení

Průměr z celkového prospěchu 2. pol. 7. ročníku: max. 20 b.

Průměr z celkového prospěchu 1. pol. 8. ročníku: max. 20 b.

Průměr z celkového prospěchu 2. pol. 8. ročníku: max. 20 b.

Bonifikace: max. 6 b.

Celkový prospěch 2. pol. 7. ročníku z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a dějepisu: max. 9 b.

Celkový prospěch 1. pol. 8. ročníku z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a dějepisu: max. 9 b.

Celkový prospěch 2. pol. 8. ročníku z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a dějepisu: max. 9 b.

Talentová zkouška – kresba, malba, prostorová tvorba, návrh: max. 80 b.

Domácí práce: max. 20 b.

Celkem max. počet bodů: 193 b.