KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

PRO PŘIJETÍ UCHAZEČŮ DO PRVNÍHO ROČNÍKU

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou

82-41-M/07  MODELÁŘSTVÍ A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ – NÁVRHÁŘ

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 je talentová zkouška.

Řádnými termíny pro konání TZ jsou 7. a 9. ledna 2020.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ.

Kritéria přijetí:

 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (do 30. listopadu 2019)
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • úspěšné vykonání talentové zkoušky výtvarného charakteru –  max. 80 bodů
  • studijní kresba max. 20 bodů
  • malba na zadané téma max. 20 bodů
  • prostorová tvorba max. 20 bodů
  • návrh na zadané téma max. 20 bodů
 • součástí talentové zkoušky jsou domácí práce (15 – 20 prací) –  max. 20 bodů
 • pokud uchazeč talentovou zkoušku úspěšně nevykoná s minimálním počtem 40 bodů + 10 bodů za domácí práce, v přijímacím řízení nepokračuje
 • průměrný prospěch ze ZŠ (2. pol. 7. ročníku, 1. a 2. pol. 8. ročníku) –max. 60 bodů
  + bonifikace (účast a umístění ve školních, místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích) – 6 bodů
 • celkový prospěch z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a dějepisu (2. pol. 7. ročníku a 1. a 2. pol. 8. ročníku) – 27 bodů.

 

Celkem může uchazeč získat 193 bodů.

Body za průměr ze ZŠ 1. a 2. pololetí
 Průměr Body Průměr Body
1,00 20 1,55 9
1,05 19 1,60 8
1,10 18 1,65 7
1,15 17 1,70 6
1,20 16 1,75 5
1,25 15 1,80 4
1,30 14 1,85 3
1,35 13 1,90 2
1,40 12 1,95 1
1,45 11 2,00 0
1,50 10 2,05 0

 

Body za průměr víceleté gymnázium
Průměr (od – do) Body
1,00 1,30 20
1,31 1,50 19
1,51 1,70 18
1,71 1,90 17
1,91 2,00 15
2,01 2,10 13
2,11 2,20 11
2,21 2,30 8
2,31 2,40 6
2,41 2,50 4
2,51 0 0

 

Bonifikace za soutěž
Soutěž Body
Školní 1
Místní 2
Okresní 3
Krajská 4
Celorepubliková 5
Zahraniční 6
Hodnotí se pouze nejvyšší stupeň dosaženého ocenění, tzn., že uchazeč dostane jen jedno bodové ohodnocení. Body se nesčítají.

 

Český jazyk a literatura, dějepis, cizí jazyk
Známka Body
1 3
2 2
3 1
4 0
5 0
N 0