KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou – nástavbové studium

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2019/2020 je jednotný písemný test z matematiky a její aplikace a písemný test z  českého jazyka a literatury v rámci jednotné příjímací zkoušky (JPZ).

Řádnými termíny pro konání JPZ jsou 12. duben 2019 nebo 15. duben 2019, náhradní termíny jsou stanoveny na 13. květen 2019 nebo 14. květen 2019.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ.

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ (denní forma, dálková forma)

Kritéria přijetí:

 • vykonání testů z českého jazyka a literatury a matematiky – max. 100 bodů (60%)
 • prospěch ze SOU (2. pol. 1. ročníku, 2. pol. 2. ročníku a 1. pol. 3. ročníku) – max. 51 bodů
  + 1. bonifikace (účast a umístění v místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích) – max. 5 bodů,
  + 2. bonifikace za podání přihlášky na 2 obory naší školy – 10 bodů,
  celkem 66 bodů (40%)
 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (nejpozději do 1. března)
 • podmínkou přijetí je řádně ukončené střední vzdělání s výučním listem, který musí uchazeč denního studia (H oborů) předložit při nástupu do 1. ročníku
 • minimální počet pro splnění kritérií v přijímacím řízení je 30 bodů

 

Bodové hodnocení přijímacího řízení pro nástavbové studium

Jednotná státní přijímací zkouška – Český jazyk a literatura: max. 50 bodů

Jednotná státní přijímací zkouška – Matematika: max. 50 bodů

Průměr z celkového prospěchu 1. pol. 2. ročníku: max. 17 b.

Průměr z celkového prospěchu 2. pol. 2. ročníku: max. 17 b.

Průměr z celkového prospěchu 1. pol. 3. ročníku: max. 17 b.

Bonifikace 1.: max. 5 b.

Bonifikace 2.: 10 b.

Celkem max. počet bodů: 166 b.