KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 3. KOLO

Podmínky

 • Správně vyplněná přihláška a odevzdaná přihláška do 6. srpna 2018

 

Kritéria pro obor Oděvnictví

 • prospěch ze ZŠ za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí ročníku
 • bonifikace pro uchazeče z víceletého gymnázia
 • bonifikace za výsledky v odborných soutěžích
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti

 

Kritéria pro obor Podnikání

 • prospěch ze SOU za 2. pololetí 1. ročníku, 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku
 • bonifikace za výsledky v odborných soutěžích

 

Počet volných míst

31-43-M/01 Oděvní a interiérový design           2

64-41-L/51 Podnikatel                                         10

 

Výsledky přijímacího řízení                               14. 8. 2018, od 7:00 hodin, J. Kizman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 2. KOLO

Podmínky

 • Správně vyplněná přihláška a odevzdaná přihláška do 5. června 2018

Kritéria

 • prospěch ze ZŠ za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí 9. ročníku
 • bonifikace pro uchazeče z víceletého gymnázia
 • bonifikace za výsledky v odborných soutěžích
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti

Kritéria pro obor Podnikání

 • prospěch ze SOU za 2. pololetí 1. ročníku, 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku
 • bonifikace za výsledky v odborných soutěžích

Počet volných míst

69-41-L/01 Kosmetické služby                             1

31-43-M/01 Oděvnictví                                         8

64-41-L/51 Podnikání                                          22

82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů    1

 

Výsledky přijímacího řízení                               15. 6. 2018, od 8:00 hodin, J. Kizman

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 je jednotný písemný test z matematiky a její aplikace a písemný test z  českého jazyka a literatury v rámci jednotné příjímací zkoušky (JPZ).

Řádnými termíny pro konání JPZ jsou 12. duben 2018 nebo 16. duben 2018, náhradní termíny jsou stanoveny na 10. květen 2018 nebo 11. květen 2018.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ.

63-41-M/01 EKONOMIKA A PODNIKÁNÍ

 • Bankovnictví a pojišťovnictví
 • Asistent v právní a podnikové sféře

Kritéria přijetí:

 • vykonání testů z českého jazyka a literatury a matematiky – max. 100 bodů (60%)
 • prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku) – max. 60 bodů
  + bonifikace (účast a umístění ve školních, místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích) – max. 6 bodů, celkem 66 bodů (40%)
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (do 1. března)
 • minimální počet pro splnění kritérií v přijímacím řízení je 30 bodů

31-43-M/01 ODĚVNICTVÍ

 • Oděvní a interiérový design
 • Oděvní design

Kritéria přijetí:

 • vykonání testů z českého jazyka a literatury a matematiky – max. 100 bodů (60%)
 • prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku) – max. 60 bodů
  + bonifikace (účast a umístění ve školních, místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích) – max. 6 bodů, celkem 66 bodů (40%)
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (do 1. března)
 • minimální počet pro splnění kritérií v přijímacím řízení je 30 bodů

 

 69-41-L/01 KOSMETICKÉ SLUŽBY

Kritéria přijetí:

 • vykonání testů z českého jazyka a literatury a matematiky – max. 100 bodů (60%)
 • prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku) – max. 60 bodů
  + bonifikace (účast a umístění ve školních, místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích) – max. 6 bodů, celkem 66 bodů (40%)
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (do 1. března)
 • minimální počet pro splnění kritérií v přijímacím řízení je 30 bodů

Bodové hodnocení přijímacího řízení pro obory ukončené maturitní zkouškou

Jednotná státní přijímací zkouška – Český jazyk a literatura: max. 50 bodů

Jednotná státní přijímací zkouška – Matematika: max. 50 bodů

Průměr z celkového prospěchu 1. pol. 8. ročníku: max. 20 b.

Průměr z celkového prospěchu 2. pol. 8. ročníku: max. 20 b.

Průměr z celkového prospěchu 1. pol. 9. ročníku: max. 20 b.

Bonifikace: max. 6 b.

Celkem max. počet bodů: 166 b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obory středního vzdělání ukončené výučním listem

Do oboru Kadeřník a Krejčí uchazeči nekonají přijímací zkoušky, jsou přijímáni na základě kritérií pro přijetí.

69-51-H/01 KADEŘNÍK

Kritéria přijetí:

 • prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku) – max. 60 bodů
 • bonifikace za výsledky v odborných soutěžích – 6 bodů
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (do 1. března)

31-58-H/01 KREJČÍ

Kritéria přijetí:

 • prospěch ze ZŠ (1. a 2. pol. 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku) – max. 60 bodů
 • bonifikace za výsledky v odborných soutěžích – 6 bodů
 • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti
 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (do 1. března)

Bodové hodnocení přijímacího řízení pro obory zakončené výučním listem

Průměr z celkového prospěchu 1. pol. 8. ročníku: max. 20 b.

Průměr z celkového prospěchu 2. pol. 8. ročníku: max. 20 b.

Průměr z celkového prospěchu 1. pol. 9. ročníku: max. 20 b.

Bonifikace: max. 6 b.

Celkem max. počet bodů: 66 b.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obory středního vzdělání ukončené maturitní zkouškou – nástavbové studium

Součástí přijímacího řízení pro školní rok 2018/2019 je jednotný písemný test z matematiky a její aplikace a písemný test z  českého jazyka a literatury v rámci jednotné příjímací zkoušky (JPZ).

Řádnými termíny pro konání JPZ jsou 12. duben 2018 nebo 16. duben 2018, náhradní termíny jsou stanoveny na 10. květen 2018 nebo 11. květen 2018.

U uchazečů se speciálními vzdělávacími potřebami rozhodne ředitel školy podle vyjádření školského poradenského zařízení, které uchazeč doloží k přihlášce, o uzpůsobení podmínek pro konání JPZ.

64-41-L/51 PODNIKÁNÍ (denní forma)

Kritéria přijetí:

 • vykonání testů z českého jazyka a literatury a matematiky – max. 100 bodů (60%)
 • prospěch ze SOU (2. pol. 1. ročníku, 2. pol. 2. ročníku a 1. pol. 3. ročníku) – max. 60 bodů
  + bonifikace (účast a umístění ve školních, místních, okresních, krajských, celorepublikových a mezinárodních soutěžích) – max. 6 bodů, celkem 66 bodů (40%)
 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (do 1. března)
 • minimální počet pro splnění kritérií v přijímacím řízení je 30 bodů
 • podmínkou přijetí je řádně ukončené střední vzdělání s výučním listem, který musí uchazeč denního studia (H oborů) předložit při nástupu do 1. ročníku
 • řádně vyplněná a v termínu odevzdaná přihláška (do 1. března)
 • minimální počet pro splnění kritérií v přijímacím řízení je 30 bodů

Bodové hodnocení přijímacího řízení pro nástavbové studium

Jednotná státní přijímací zkouška – Český jazyk a literatura: max. 50 bodů

Jednotná státní přijímací zkouška – Matematika: max. 50 bodů

Průměr z celkového prospěchu 2. pol. 1. ročníku: max. 20 b.

Průměr z celkového prospěchu 2. pol. 2. ročníku: max. 20 b.

Průměr z celkového prospěchu 1. pol. 3. ročníku: max. 20 b.

Bonifikace: max. 6 b.

Celkem max. počet bodů: 166 b.