KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ – 3. KOLO

Podmínky

  • Správně vyplněná přihláška a odevzdaná přihláška do 6. srpna 2018

 

Kritéria pro obor Oděvnictví

  • prospěch ze ZŠ za 1. a 2. pololetí 8. ročníku a za 1. pololetí ročníku
  • bonifikace pro uchazeče z víceletého gymnázia
  • bonifikace za výsledky v odborných soutěžích
  • doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti

 

Kritéria pro obor Podnikání

  • prospěch ze SOU za 2. pololetí 1. ročníku, 2. pololetí 2. ročníku a 1. pololetí 3. ročníku
  • bonifikace za výsledky v odborných soutěžích

 

Počet volných míst

31-43-M/01 Oděvní a interiérový design           2

64-41-L/51 Podnikatel                                         10

 

Výsledky přijímacího řízení                               14. 8. 2018, od 7:00 hodin, J. Kizman