Ředitelka ISŠž, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje dle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení pro obor Modelářství a návrhářství oděvů.

Talentová zkouška se koná: 5. a 9. ledna 2018

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
Obor Odevzdání přihlášek Talentová zkouška Zveřejnění neoficiálních výsledků Možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí Vyzvednutí rozhodnutí pro přijaté a nepřijaté uchazeče Informace pro přijaté uchazeče
Modelářství a návrhářství oděvů do 30. 11. 2017 5. 1. 2018

9. 1. 2018

10. 1. 2018 2. 2. 2018

8:00 –15:00 hod.

5. 2. 2018

8:00-12:00

a 13:00-17:00 hod.

červen 2018

 

Ředitelka ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení pro obory:

 

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení
Obor Odevzdání přihlášek Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury, Matematiky Možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí Zveřejnění výsledků přijímacího řízení Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek
Ekonomika a podnikání do 01. 03. 2018 12. 04. 2018

 nebo

16. 04. 2018

02. 05. 2018

8:00 – 13:00

03. 05. 2018 do 18. 05. 2018
Oděvnictví do 01. 03. 2018 12. 04. 2018

 nebo

16. 04. 2018

02. 05. 2018

8:00 – 13:00

03. 05. 2018 do 18. 05. 2018
Kosmetické služby do 01. 03. 2018 12. 04. 2018

 nebo

16. 04. 2018

02. 05. 2018

8:00 – 13:00

03. 05. 2018 do 18. 05. 2018
Podnikání (denní forma) do 01. 03. 2018 12. 04. 2018

 nebo

16. 04. 2018

02. 05. 2018

8:00 – 13:00

03. 05. 2018 do 18. 05. 2018
Kadeřník do 01. 03. 2018 ——————– 24. 04. 2018

8:00 – 13:00

25. 04. 2018 do 11. 05. 2018
Krejčí do 01. 03. 2018 ——————— 24. 04. 2018

8:00 – 13:00

25. 04. 2018 do 11. 05. 2018

 

Ředitelka ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. kolo přijímacího řízení pro obory:

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
Obor Odevzdání přihlášek Přijímací zkouška Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí

Vyzvednutí rozhodnutí pro přijaté uchazeče Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme Informace pro přijaté uchazeče
Ekonomika a podnikání

63-41-M/01

do 05. 06. 2018

 

NE 15. 06. 2018

8:00 – 13:00

18. 06. 2018

8:00 – 16:30

poštou

 

Budou zveřejněny na www.issziv.cz

 

Oděvnictví

31-43-M/01

NE
Kosmetické služby

69-41-L/01

NE
Podnikání (denní forma)

64-41-L/51

NE
Modelářství a návrhářství oděvů

82-41-M/07

Talentová zkouška

14. 06. 2018

 

Ředitelka ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 3. kolo přijímacího řízení pro obory:

 

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení

Obor Odevzdání přihlášek Přijímací zkouška Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí

Vyzvednutí rozhodnutí pro přijaté uchazeče Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme Informace pro přijaté uchazeče
Oděvní a interiérový design

31-43-M/01

do 6. 8. 2018

 

NE 14. 8. 2018

8:00 – 13:00

15. 08. 2018

7:00 – 14:30

poštou

 

Budou zveřejněny na www.issziv.cz

 

Podnikatel (denní forma)

64-41-L/51

NE

Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme poštou, informace pro přijaté uchazeče budou zveřejněny na www.issziv.cz