Ředitelka ISŠž, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje dle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení pro obor Modelářství a návrhářství oděvů pro školní rok 2020/2021.

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení – UMĚLECKÝ OBOR
Obor Odevzdání přihlášek Talentová

zkouška

Zveřejnění neoficiálních výsledků Možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí Vyzvednutí rozhodnutí pro přijaté uchazeče Informace pro přijaté uchazeče
Modelářství a návrhářství oděvů

82-41-M/07

do 30. 11. 2019 7. 1. 2020

9. 1. 2020

13. 1. 2020
3. 2. 2020

8:00 – 15:00 hod.

5. 2. 2020

8:00 – 12:00

a 13:00 – 17:00 hod.

Červen 2020