Aktualizováno 10. 8. 2020

Vyhlášení třetího kola přijímacího řízení

Ředitelka Integrované střední školy živnostenské, Plzeň, Škroupova 13, vyhlašuje na základě § 60 f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, třetí kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání:

 

31-43-M/01 Oděvnictví (Oděvní a interiérový design)

Počet volných míst: 2

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Počet volných míst: 1

 

Kritéria přijímacího řízení:

Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek na základě průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy (tercie víceletého gymnázia) a průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku základní školy (kvarty víceletého gymnázia).

Podmínkou je podání řádně vyplněné přihlášky ke vzdělávání – studiu ve střední škole potvrzené základní školou. U oboru Oděvnictví je požadováno doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti.

U cizinců je podmínkou zvládnutí českého jazyka na komunikační úrovni, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR a dodání potvrzení k pobytu v ČR.

 

64-41-L/51 Podnikání

Počet volných míst: 5

 

Kritéria přijímacího řízení:

Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek na základě průměrného prospěchu z 2. pol. 1. ročníku, 2. pol. 2. ročníku a  1. pol. 3. ročníku SOU.

Podmínkou je podání správně vyplněné přihlášky a řádně ukončené střední vzdělání s výučním listem.

U cizinců je podmínkou zvládnutí českého jazyka na komunikační úrovni, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR a dodání potvrzení k pobytu v ČR.

 

Termín podání přihlášky u všech oborů: do 19. 8. 2020

Termín vydání rozhodnutí: 21. 8. 2020

 

 

Mgr. Soňa Pokrupová

ředitelka školy

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení
Obor Odevzdání přihlášek Přijímací zkouška Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí

Vyzvednutí rozhodnutí pro přijaté uchazeče Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme Informace pro přijaté uchazeče
Ekonomika a podnikání

63-41-M/01

do 19. 8. 2020

 

NE 20. 8. 2020 21. 8. 2020 poštou Budou zveřejněny na www.issziv.cz

 

Oděvnictví

31-43-M/01

NE
Podnikání (denní forma)

64-41-L/51

NE

Původní text

Vyhlášení druhého kola přijímacího řízení

Ředitelka Integrované střední školy živnostenské, Plzeň, Škroupova 13, vyhlašuje na základě § 60f odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů druhé kolo přijímacího řízení pro obory vzdělání:

 

31-43-M/01 Oděvnictví (Oděvní a interiérový design)

Počet volných míst: 8

 

63-41-M/01 Ekonomika a podnikání

Počet volných míst: 5

 

Kritéria přijímacího řízení:

Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek na základě průměrného prospěchu v 1. a 2. pololetí 8. ročníku základní školy (tercie víceletého gymnázia) a průměrného prospěchu v 1. pololetí 9. ročníku základní školy (kvarty víceletého gymnázia).

Uchazeč podá řádně vyplněnou přihlášku ke vzdělávání – studiu ve střední škole potvrzenou základní školou. U oboru Oděvnictví je požadováno doporučení lékaře o zdravotní způsobilosti.

U cizinců je nutné zvládnutí českého jazyka na komunikační úrovni, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR a potvrzení k pobytu v ČR.

 

64-41-L/51 Podnikání (denní forma nástavbového studia)

Počet volných míst: 15

 

Kritéria přijímacího řízení:

Přijímací řízení bude probíhat bez přijímacích zkoušek na základě průměrného prospěchu z 2. pol. 1. ročníku, 2. pol. 2. ročníku a  1. pol. 3. ročníku SOU.

Uchazeč podá vyplněnou přihlášku a v případě přijetí doloží řádně ukončené střední vzdělání výučním listem.

U cizinců je nutné zvládnutí českého jazyka na komunikační úrovni, osvědčení o uznání rovnocennosti zahraničního vysvědčení v ČR a potvrzení k pobytu v ČR.

 

 

Termín podání přihlášky u všech oborů: do 3. 7. 2020

Termín vydání rozhodnutí: 8. 7. 2020

 

 

Mgr. Soňa Pokrupová

ředitelka školy

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení

Obor Odevzdání přihlášek Přijímací zkouška Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí

Vyzvednutí rozhodnutí pro přijaté uchazeče Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme Informace pro přijaté uchazeče
Ekonomika a podnikání

63-41-M/01

do 3. 7. 2020

 

NE 7. 7. 2020 8. 7. 2020 poštou Budou zveřejněny na www.issziv.cz

 

Oděvnictví

31-43-M/01

NE
Podnikání (denní forma)

64-41-L/51

NE

 

Původní článek

Ředitelka ISŠž, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje dle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení pro obor Modelářství a návrhářství oděvů pro školní rok 2020/2021.

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení – UMĚLECKÝ OBOR
Obor Odevzdání přihlášek Talentová

zkouška

Zveřejnění neoficiálních výsledků Možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí Vyzvednutí rozhodnutí pro přijaté uchazeče Informace pro přijaté uchazeče
Modelářství a návrhářství oděvů

82-41-M/07

do 30. 11. 2019 7. 1. 2020

9. 1. 2020

13. 1. 2020
3. 2. 2020

8:00 – 15:00 hod.

5. 2. 2020

8:00 – 12:00

a 13:00 – 17:00 hod.

Červen 2020