Ředitelka ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. kolo přijímacího řízení pro obor:

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení
Obor Odevzdání přihlášek Počet přijímaných žáků Talentová zkouška Zveřejnění výsledků Nahlédnutí do podkladů pro vydání rozhodnutí Vyzvednutí rozhodnutí Informativní schůzka
 82-41-M/07

Modelářství a návrhářství oděvů

do 22. 5. 2019  2 30. 5. 2019  3. 6. 2019 4. 6. 2019  5. 6. 2019

8:00 – 16:30

Přijatí uchazeči obdrží informace při převzetí rozhodnutí.

 

Kritéria jsou shodná s kritérii 1. kola PŘ.

 

Mgr. Věra Ulčová, ředitelka

 

Ředitelka ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2019 / 2020 pro obory:

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2019 / 2020
 

Obor

Odevzdání přihlášek Jednotná přijímací zkouška z Českého jazyka a literatury, Matematiky Možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí Zveřejnění výsledků přijímacího řízení Přijatí uchazeči odevzdají zápisový lístek Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme Informace pro přijaté uchazeče
Ekonomika a podnikání do 01. 03. 2019

 

12. 04. 2019

 nebo

15. 04. 2019

02. 05. 2019

8:00 – 13:00

03. 05. 2019 do 20. 05. 2019 poštou

 

Budou zveřejněny na www.issziv.cz

 

Oděvnictví 12. 04. 2019

 nebo

15. 04. 2019

02. 05. 2019

8:00 – 13:00

03. 05. 2019 do 20. 05. 2019
Kosmetické služby 12. 04. 2019

 nebo

15. 04. 2019

02. 05. 2019

8:00 – 13:00

03. 05. 2019 do 20. 05. 2019
Podnikání (denní forma) 12. 04. 2019

 nebo

15. 04. 2019

02. 05. 2019

8:00 – 13:00

03. 05. 2019
Podnikání (dálková forma) 12. 04. 2019

 nebo

15. 04. 2019

02. 05. 2019

8:00 – 13:00

03. 05. 2019
Kadeřník – nekoná se – 23. 04. 2019

8:00 – 13:00

24. 04. 2019 do 10. 05. 2019
Krejčí – nekoná se – 23. 04. 2019

8:00 – 13:00

24. 04. 2019 do 10. 05. 2019

 

Ředitelka ISŠž, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje dle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení pro obor Modelářství a návrhářství oděvů pro školní rok 2019/2020.

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení – UMĚLECKÝ OBOR
Obor Odevzdání přihlášek Talentová

zkouška

Zveřejnění neoficiálních výsledků Možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí Vyzvednutí rozhodnutí pro přijaté uchazeče Informace pro přijaté uchazeče
Modelářství a návrhářství oděvů

82-41-M/07

do 30. 11. 2018 4. 1. 2019

8. 1. 2019

9. 1. 2019 1. 2. 2019

8:00 – 15:00 hod.

5. 2. 2019

8:00 – 12:00

a 13:00 – 17:00 hod.

Červen 2019