TALENTOVÁ ZKOUŠKA

Ředitelka ISŠž, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje dle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 1. kolo přijímacího řízení pro obor Modelářství a návrhářství oděvů pro školní rok 2020/2021.

TALENTOVÁ ZKOUŠKA SE KONÁ:  7. a 9. ledna 2020

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení – UMĚLECKÝ OBOR
Obor Odevzdání přihlášek Talentová

zkouška

Zveřejnění neoficiálních výsledků Možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí Vyzvednutí rozhodnutí pro přijaté uchazeče Informace pro přijaté uchazeče
Modelářství a návrhářství oděvů

82-41-M/07

do 30. 11. 2019 7. 1. 2020

9. 1. 2020

13. 1. 2020 3. 2. 2020

8:00 – 15:00 hod.

5. 2. 2020

8:00 – 12:00

a 13:00 – 17:00 hod.

Červen 2020

MÁM SI S SEBOU K TALENTOVKÁM NĚCO PŘINÉST?

S sebou si přineste občanský průkaz, domácí výtvarné práce (min. 15 – 20 prací) a tyto pomůcky: přírodní uhel, hadr, plastickou pryž, gumu, temperové nebo akrylové barvy (paletu), štětce, kelímek na vodu, noviny na lavici, různé druhy tužek, pastelky.

VE KTERÉM TERMÍNU MÁM DORAZIT?

V dopise s pozvánkou, který vám zašleme, vám bude přiděleno registrační číslo a termín, kdy máte na zkoušku dorazit.

KAM MÁM PŘIJÍT?

Talentová zkouška se koná v naší druhé budově v Plzni, ulice Křimická 3 – výtvarný ateliér.

Držíme Vám palce!

 

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

 

Lenka Švadlenková

pracovník vztahů k veřejnosti

tel.: +420 739 251 860

mail: lsvadlenkova@issziv.cz