Ředitelka ISŠŽ, Plzeň, Škroupova 13 vyhlašuje podle § 60 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 2. kolo přijímacího řízení pro obor vzdělání 82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů:

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022
Obor Odevzdání přihlášek Talentová zkouška Možnost nahlédnout do podkladů pro vydání rozhodnutí Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Vyzvednutí rozhodnutí pro přijaté uchazeče

Rozhodnutí o nepřijetí zasíláme Informace pro přijaté uchazeče
82-41-M/07 Modelářství a návrhářství oděvů NÁVRHÁŘ

 

do 24. 3. 2021 6. 4. 2021 7. 4. 2021 8. 4. 2021 poštou Budou zveřejněny na www.issziv.cz

 

 

MÁM SI S SEBOU K TALENTOVKÁM NĚCO PŘINÉST?

S sebou si přineste občanský průkaz, domácí výtvarné práce (min. 15 – 20 prací) a tyto pomůcky: přírodní uhel, hadr, plastickou pryž, gumu, temperové nebo akrylové barvy (paletu), štětce, kelímek na vodu, noviny na lavici, různé druhy tužek, pastelky, nůžky.

 

VE KTERÉM TERMÍNU MÁM DORAZIT?

V dopise s pozvánkou, který vám zašleme, vám bude přiděleno registrační číslo a termín, kdy máte na zkoušku dorazit.

 

KAM MÁM PŘIJÍT?

Talentová zkouška se koná v naší druhé budově v Plzni, ulice Křimická 3 – výtvarný ateliér.

 

Držíme Vám palce!

Pro více informací nás neváhejte kontaktovat, rádi Vám pomůžeme.

 

Lenka Švadlenková

pracovník vztahů k veřejnosti

tel.: 739 251 860