Název programu: Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

NÁRODNÍ PLÁN DOUČOVÁNÍ PRO ŽÁKY ZŠ A SŠ (období do 31. 12. 2021)

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním pedagogickým institutem a neziskovými organizacemi spustilo Národní plán doučování. Jde o dlouhodobý program, jehož cílem je pomoci zmírnit negativní dopady výpadku prezenční výuky v důsledku pandemie COVID-19.

Pandemie COVID-19 zasáhla do režimu vzdělávání na českých školách déle než jeden a půl roku. Výluka prezenční výuky nejen že negativně zasáhla do dosavadních studijních návyků a vzdělávání všech žáků, ale zvýšila rozdíly mezi školami a jednotlivými žáky, zatímco jedněm prospěla nebo je alespoň příliš nezasáhla, u jiných se vzdělávací výsledky zhoršily.

Cílem této vzdělávací podpory pro žáky je zabránit předčasným odchodům ze vzdělávání a položit základ pro dobrou profesní dráhu, navzdory omezením, která pandemie přinesla.

V první fázi přímé doučování žáků probíhalo do 31. prosince 2021. Zájemci o doučování museli splnit následující kritéria: zhoršený prospěch v předmětu nebo žádná či nízká účast na distančním vzdělávání. Na základě těchto kritérií škola vytipovala a oslovila žáky, kterých se tento program týká. Oslovení žáci sdělili svůj zájem o tuto formu doučování.

Naše škola podpořila celkem 14 žáků v 22 hodinách a čerpala tak 5500 Kč.

Podpora doučování bude pokračovat nejméně do konce školního roku 2022/2023 z Národního plánu obnovy.