Název spolku – Škroupovka, z.s.

Poslání a cíle spolku

Posláním spolku je podporovat školní a mimoškolní aktivity žáků školy ve snaze napomáhat všestrannému rozvoji žáků po stránce duchovní, duševní, tělesné i sociální.

Cílem spolku je podpora výchovně vzdělávacího procesu, kulturního a společenského rozvoje žáka, účasti žáků na soutěžích a pořádání soutěží pro žáky, prezentace výsledků vzdělávání žáků, propagace řemesel a účast žáků na exkurzích a výchovně vzdělávacích aktivitách.

Historie 6. dubna 1993 byla založena Kadeřnicko – krejčovská nadace při SOU

16. září 1999 došlo k přejmenování nadace na Občanské sdružení při ISŠŽ v Plzni

1. ledna 2016 se změnilo Občanské sdružení na spolek pod názvem Škroupovka, z.s.

Organizační struktura Členská schůze

Výbor

Předseda – Ing. Lada Walterová

Místopředseda – Ing. Věra Zelenková

Hospodář – Ing. Eva Úblová

Kontrolní komise

Kontaktní spojení Škroupovka, z. s.

ISŠŽ, Plzeň

Škroupova 13

301 00 Plzeň

skroupovka@email.cz

377 256 236

  69969167
Stanovy spolku Stanovy spolku (dokument v PDF)
Formuláře Darovací smlouva (dokument v PDF)

Žádost o finanční příspěvek (dokument v PDF)

Přihláška do spolku (dokument v PDF)