Terezín 2019

Dne 31. října jsme ze třídami 2KO a 2E navštívili malou pevnost Terezín a dozvěděli se mnoho podrobností o novodobé historii tohoto místa. Od našich průvodců jsme se dozvěděli o důvodech existence Terezínského ghetta a k čemu sloužila malá pevnost, hlavně v době existence protektorátu. Nikoho z žáků též nenechalo lhostejným pietní místo před Malou pevností, kde v […]

Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky 2019

Dne 23. října 2019 se konalo simulované jednání Evropského parlamentu a Rady EU v rámci regionálního semináře vzdělávacího projektu „Rozhoduj o Evropě – Staň se na den tvůrcem evropské politiky“, tentokrát na  téma „Minimální požadavky na opětovné využívání vody“ Za naši školu se semináře zúčastnil Pavel Volfík ze třídy 2E.

Den Architektury 2019

Ve středu 2. 10. 2019 se žáci třídy 3E účastnili  již 9. ročníku Dne architektury, který nabízí možnost nahlédnout do desítek běžně nepřístupných objektů v celém Česku. Naše volba padla na uzavřený barokní zámek Veleslavín s rozsáhlou zahradou. Příjemné odpoledne žáci zajímavě strávili v Náprstkově muzeu. Jak se jim výlet líbil? „V Praze mě velice […]

„Adapťák“ v Trhanově 2019

Druhý týden v září byl pro žáky 1. ročníků ve znamení vzájemného poznávání, sebepoznávání, spolupráce, her. Žáci tříd 1E, 1M, 1KO, 1KB, 1KA strávili necelé 3 dny v Trhanově nedaleko Domažlic. První den se především hrály seznamovací hry – koště, 2 pravdy – 1 lež. Další den žáci se svými třídními učitelkami podnikli kratší pěší […]

Turistický kurz 2019

V druhém červnovém týdnu žáci druhých ročníků absolvovali turistický kurz v blízkém  okolí Plzně. Počasí nám přálo, teploty byly letní a proto se nám krásně pochodovalo. Naše trasy byly zaměřeny například okolo boleveckých rybníků, kde jsem si prohlédli také Kolomaznou pec. Žáci poznali celou soustavu rybníků, po cestě jsme měli možnost číst informační tabule s výskytem flóry a […]

Exkurze do JE Temelín 2019

Ve středu 5. 6. 2019 se žáci 1E s pedagogickým doprovodem vydali na exkurzi do jaderné elektrárny Temelín. V informačním centru JE všichni shlédli výukový program, měli možnost si prohlédnout stálou výstavu, která mapuje historii jaderné energetiky a postup výstavby elektrárny. Poté se žáci po skupinách vydali s průvodci do střežené části jaderné elektrárny, podívali se do strojovny, […]

Írán – Zahalená krása 2019

Málokdo z nás si dokáže představit, jaké to je, strávit několik týdnů na cestě po neznámé daleké zemi.  Díky projektu „Svět kolem nás“ a jeho tvůrci Janu Lejskovi zažívají studenti ISŠŽ tento pocit alespoň zprostředkovaně. Každý rok navštěvují přednášku s projekcí v Měšťanské besedě, kde se dozvídají mnoho zajímavých zeměpisných a kulturně-historických informací o některé ze zemí světa. […]

Kolumbie 2019

V dubnu jsme navštívili Besedu v Plzni se třídou 1E v rámci projektu pro školy Planeta Země – Kolumbie, ráj slasti a neřesti. Akce se zúčastnilo, jako každý rok, několik plzeňských škol. Projekt byl zaměřen na stát Kolumbii, kterou nám podrobně přiblížil pan Adam Lelek s týmem. Viděli jsme exotickou přírodu, rostlinstvo i živočišstvo, život […]

Za barokem 2019

Třída 1E si v pondělí 1. dubna v DEPU 2015 užila interaktivní výstavu Za barokem.  Kromě získaných  vědomostí se také vydováděli – očichali  barokní flakóny s vůněmi, vyzkoušeli si paruky a projeli se na kolotoči. [Best_Wordpress_Gallery id=“157″ gal_title=“Za barokem 2019″]

Uč se, šetři, vydělávej 2019

Třídy 1PA, 1PB a 3E se účastnily přednášky o finanční gramotnosti. Realizace probíhala pod záštitou celosvětové akce Global Money Week na téma „Uč se, šetři, vydělávej“. Akce byla zaměřená na podporu finančního vzdělávání žáků. Seznámili se se základními nástroji finančního trhu, investování a dalšího nakládání s penězi.  Cílem akce bylo rozšíření zdravých finančních návyků žáků.  Téma […]