Search

Vernisáž Chanovice 2022

V sobotu 1. října 2022 se konala v zámecké jízdárně v Chanovicích vernisáž výstavy prací žáků oboru Modelářství a návrhářství oděvů. K úspěšnému zahájení přispěly módní přehlídky předvedené žáky třídy 4MO. Slavnostního zahájení se tradičně účastnili milí hosté: vedoucí odboru školství mládeže a sportu PK JUDr. J.. Havlíčková MBA, vedoucí oddělení organizace školství PK J. Sokol a starosta obce Chanovice P. Klásek. Akci moderoval p. učitel R. Hořínek.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content