Volby do školské rady

V souladu s §167 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů a v souladu s volebním řádem pro volbu členů školské rady vydaným Plzeňským krajem oznamuji všem zákonným zástupcům nezletilých žáků a všem zletilým žákům školy, že se volby do školské rady budou konat dne 25. listopadu 2020 od 13.30 hodin do 16.30 hodin v učebně 25, 3. patro (v tento den budou probíhat aktivy). Návrhy kandidátů zákonných zástupců nezletilých žáků školy a návrhy kandidátů zletilých žáků oznamte písemně na adresu školy k rukám Mgr. M. Kratochvíla nebo elektronickou poštou na adresu mkratochvil@issziv.cz do 1. listopadu 2020.
Mgr. Soňa Pokrupová, ředitelka školy

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content