Výchovná poradkyně:

Mgr. Šárka Koldová

telefon: 377 256 241

email: skoldova@issziv.cz

Konzultační hodiny:

Lichý týden  Sudý týden
Pondělí 13:30 ÷ 14:15 13:30 ÷ 14:15
Úterý 8:00 ÷8:45 8:00 ÷8:45
Středa 8:55 ÷ 9:40
Čtvrtek
Pátek 8:00 ÷ 8:45

Dále na základě individuální domluvy