Search

Zasedání ze dne 8. října 2013

Bešťák Luboš, Mgr. et Bc. přítomen
Hubková Alena přítomna
Chalupný Michal, Bc. omluven
Králová Hana, PaeDr. přítomna
Pokrupová Soňa, Mgr. přítomna
Rážová Markéta nepřítomna

 

   1. Program školské rady byl určen v souvislosti s ustanovením § 168 zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů:
    1. obeznámení se s výroční zprávou o činnosti organizace za školní rok 2002/2013 (informace podala ředitelka školy Mgr. V. Ulčová, s ekonomickou částí seznámil členy školské rady Ing. J. Štrbík),
    2. projednání inspekční zprávy ČŠI,
    3. informace o změně struktury rozpočtu školy v oblasti přímých výdajů (pro kalendářní rok 2013) a nepřímých výdajů (pro kalendářní rok 2014).
    4. Počet podnětů žáků a ZZ k činnosti školy: 0
   2. Členové školské rady se obeznámili s obsahy jednotlivých dokumentů a výsledky jsou níže zpracovány:
    1. školská rada schválila jednomyslně výroční zprávu o činnosti organizace za školní rok 2012/2013,
    2. školská rada vzala na vědomí změnu ve struktuře přímých a nepřímých výdajů,
    3. školská rada vzala na vědomí inspekční zprávu ČŠI ze dne 19. 9. 2013 s tím, že nedostatky byly odstraněny.

Zapsal: Mgr. Bc. Luboš Bešťák, v. r.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content