Search

Anglický Superweek

V pondělí 11. března nám školu doslova rozjasnila skupinka dvaceti amerických studentů z Texasu. Ve třídách živě konverzovali s našimi žáky v anglickém jazyce o životě, studiu i koníčcích. Byla to pro naše žáky zajímavá zkušenost pohovořit si anglicky s rodilými mluvčími stejného věku. Jsme pozvaní i na jejich odpolední konverzační kurz v tomto týdnu.

Rozdělení učeben a srazy 18.10.2022

Skip to content